Prinsjesdag 2023: wat betekenen de plannen voor de zwembranche?

Gisteren was het weer Prinsjesdag, de dag dag dat de Koning de Troonrede uitspreekt met daarin de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. Voor de zwembranche is het dan altijd interessant of er (voldoende) aandacht is voor sport en bewegen en zwemveiligheid. Maar ook of er aandacht is voor actuele onderwerpen die de branche raken, zoals dit jaar personeelstekort, lonen en armoede onder gezinnen. Alleen deze keer is er geen regering, het kabinet is voor de zomer gevallen en Nederland mag weer naar de stembus. Wat zeggen nu al deze plannen die gisteren zijn gepresenteerd?

Demissionair Kabinet

Nu het kabinet demissionair is mogen er geen belangrijke politieke beslissingen meer worden genomen, geen ingrijpende (wets)voorstellen voor behandeling naar de Kamer worden gestuurd en (wets)voorstellen die daar al in behandeling zijn mogen niet worden afgerond tot na de verkiezingen en de kabinetsformatie. Alleen nog de lopende zaken mogen worden afgehandeld en de Kamer kan beslissen om bepaalde onderwerpen niet te behandelen. Vorige week heeft de Kamer gekeken welke men controversieel wilde verklaren. Maar Prinsjesdag zelf gaat altijd door en zo ook de begrotingscyclus die dan van start gaat. Ook de financiële huishouding van een land waar de regering is gevallen vraagt om begrotingen. Die dan vervolgens moeten worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer en dat kan gezien de status van de regering wel eens van grote invloed zijn. Maar eerst een aantal highlights die van belang kunnen zijn voor de zwembranche. 


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Miljoenennota Rutte IV

Gelijke kansen voor alle leerlingen

Op jonge leeftijd bewegen is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de sportdeelname op later leeftijd. Het heeft daarmee niet alleen een positief effect op het kind, maar ook op de vitaliteit als het eenmaal ouder is. Om de jeugd in beweging te krijgen kan het onderwijs een belangrijke rol spelen, zodoende kan elke leerling eerlijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Op school maakt het niet uit waar iemand woont, opgroeit of wat diens ouders verdienen. ‘School en Omgeving’ is bedoeld om met buitenschoolse activiteiten, zoals bijvoorbeeld bewegen in het water, en ondersteuning kinderen hierbij te helpen. Voor 2024 trekt het kabinet hier € 324,1 miljoen voor uit. Daarnaast wil men € 51,8 miljoen beschikbaar maken voor ‘brugfunctionarissen’ op school. Zij moeten zorgen voor goed contact tussen school, thuis en organisaties in de wijk en ouders en kinderen helpen aan de juiste ondersteuning. Zij kunnen bijvoorbeeld ouders wegwijs maken in financiële ondersteuning voor zwemles of zwemmen als sport.

Armoedebestrijding gezinnen

Door corona en de inflatie zijn er nu meer huishoudens die in armoede leven. Als het lastig is om de eindjes aan elkaar te knopen, kan het zijn dan ouders hun geld niet steken in het leren en blijven zwemmen. Maar dit heeft natuurlijk consequenties voor de zwemveiligheid van onze jeugd, met alle gevolgen van dien. Het financieel helpen van gezinnen die in armoede leven, is dus ook in het belang van de zwemveiligheid. Het kabinet geeft € 2 miljard uit om de koopkracht van gezinnen en mensen met een uitkering of laag (midden)inkomen te verbeteren zodat er ook minder kinderen in armoede opgroeien. Het gaat onder meer om het verhogen van het kindgebonden budget, de huurtoeslag en de arbeidskorting voor werkenden met een laag inkomen. Het niet verder verlagen van de dubbele algemene heffingskorting in de bijstand, waardoor alle uitkeringen evenveel stijgen als het minimumloon, en een tegemoetkoming voor de komende 4 jaar voor huishoudens die onbedoeld een lager inkomen hebben dan het bijstandsniveau.

Lees ook: Te weinig gymlokalen voor de 2 uur gym: zwemmen!

Extra geld individuele scholing

Een aantal maatregelen zal een positieve invloed hebben op het loon wat men uiteindelijk netto overhoudt, wat uiteraard per situatie kan verschillen. Dit is natuurlijk een stap in de goede richting voor een branche waar het personeelstekort nijpend is onder meer door de onvrede over de salarissen. Daarnaast speelt scholing een belangrijke rol in het behouden van personeel, immers zo houd je het werk aantrekkelijk voor mensen. Daarnaast kan scholing er ook voor zorgen dat mensen eerder geneigd zijn zich om te scholen om zo te kunnen werken in de zwembranche. Van 2024 tot 2027 wil men € 73,5 miljoen extra steken in de SLIM-regeling, die vanaf 2024 ook bedoeld is voor individuele scholing en dus niet zoals nu het geval is alleen voor het MKB.

Algemene Beschouwingen

Maar wat zijn deze plannen van een demissionair kabinet nu waard? Vandaag en morgen zijn de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Altijd al worden hier dan de begrotingen van de departementen besproken, maar nu het kabinet niet meer aan de macht is zie je dat de Tweede Kamer zijn kans grijpt. De regeringspartijen zitten ook niet meer vast aan coalitieafspraken en dus ontstaan er allerlei samenwerkingen. Wat willen de partijen in de Tweede Kamer?

Reactie Tweede Kamer

Coalitiepartij D66 wil dat er nog eens 2 miljard euro wordt vrijgemaakt voor steun aan middeninkomens, de energierekening moet worden verlaagd en huishoudens moeten worden gecompenseerd voor de gestegen kosten voor de kinderopvang. GroenLinks-PvdA en ChristenUnie trekken gezamenlijk op en maken 2,3 miljard vrij om het minimumloon te verhogen en meer geld uit te geven aan het openbaar vervoer. SP-leider Lilian Marijnissen wil het minimumloon verhogen, de btw schrappen op levensmiddelen en het openbaar vervoer, de energieprijzen maximeren en het eigen risico afschaffen. BBB-leider Caroline van der Plas van de BBB is blij met de 2 miljard voor armoedebestrijding, maar vindt het slechts een begin en wil meer geld beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld de zorg. Geert Wilders (PVV) noemt de 2 miljard euro voor armoedebestrijding slechts een druppel op de gloeiende plaat en pleit voor een ‘enorm koopkrachtpakket’.

Wat nu?

Of de plannen zoals gisteren gepresenteerd standhouden? Wie zal het zeggen. Dat armoedebestrijding een grote rol gaat spelen is overduidelijk. Ook lijkt er aandacht voor kinderen en het zorgen voor kansgelijkheid. Dit kan zeker een positief effect hebben op de zwemveiligheid en het in beweging krijgen van de jeugd. Zwemles en regelmatig zwemmen in het zwembad kan voor ouders een te grote kostenpost zijn, meer financiële ruimte helpt dan. Maar wat de overheid zelf doet aan het borgen van zwemveiligheid en het stimuleren van de vitaliteit van Nederland zie je nog niet echt terug. Noch in de plannen van het demissionair kabinet, noch in de plannen van de Tweede Kamer. Waarschijnlijk niet ‘sexy’ genoeg voor de verkiezingen straks. Maar willen we wat gaan doen aan de toenemende zorgkosten, de vergrijzende samenleving vitaal en mobiel houden, het overgewicht te lijf gaan en zorgen dat jong en oud veilig is bij water, dan zal er toch echt wat moeten gebeuren van hogerhand.

Lees op Rijksoverheid meer over de Miljoenennota 2023.


advertentie

VDH Watertechnology