15 oktober ZwembadBranche Dag

Betekenis vlaggen reddingsbrigades

Zwemmen in de zee op een zomerse dag is natuurlijk heerlijk. Maar je moet altijd wel opletten en goed in de gaten houden of het veilig is. De Reddingsbrigade geeft dit aan middels vlaggen, zo weet je precies of het wel of niet verantwoord is om te zwemmen. Deze vlaggen worden door lifeguards, naar de actuele situatie, gehesen om baders, zwemmers, watersporters en overige recreanten te informeren over en te waarschuwen voor de risico’s die verbonden zijn aan open water (zee- en binnenwater).

Met vlaggen in verschillende kleuren kunnen door lifeguards diverse waarschuwingen worden gegeven. In het overzicht hieronder de meest gebruikte vlaggen in Nederland.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Standaard vlaggen

Deze ‘basisset’ vind je bij alle zwemlocaties met toezicht door lifeguards. Onderstaande vlaggen worden gehesen bij een reddingspost of ander centraal punt op basis van de actuele situatie naar inzicht van de lifeguards.

Rood over Geel: Lifeguards aanwezig
Rood over Geel: Lifeguards aanwezig
Geeft aan dat de reddingspost is geopend en er toezicht wordt gehouden door gekwalificeerde lifeguards.

Rood: Niet zwemmen! Zeer gevaarlijk
Rood: Niet zwemmen! Zeer gevaarlijk
Geeft ernstig gevaar aan. Deze wordt gehesen als de condities van het (zwem)water zeer gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water worden ten zeerste afgeraden.

Geel: Pas op met zwemmen! Gevaarlijk
Geel: Pas op met zwemmen! Gevaarlijk
Geeft gevaar aan. Deze wordt gehesen als de condities van het (zwem)water gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water wordt afgeraden. Zwemmers en baders moeten extra voorzichtig en waakzaam zijn.

Oranje windzak: Pas op met zwemmen! Geen drijfmiddelen gebruiken
Oranje windzak: Pas op met zwemmen! Geen drijfmiddelen gebruiken
Geeft aan dat het niet veilig is om met (opblaasbare) drijfmiddelen het water op te gaan. Deze wordt gehesen bij een aflandige wind.

Vlaggen waterlijn

Onderstaande vlaggen worden eventueel geplaatst aan de waterlijn op basis van de actuele situatie naar inzicht van de lifeguards
Rood over geel: Zwemgebied onder toezicht van Lifeguards

Rood over geel: Zwemgebied onder toezicht van Lifeguards
Geeft een afgebakende zwemzone aan. Het gebied tussen deze vlaggen staat onder permanent toezicht van gekwalificeerde lifeguards. Zwemmen tussen de vlaggen is aanbevolen, watersport is in dit gebied niet toegestaan.

Zwart/wit geblokt: Watersportgebied
Zwart/wit geblokt: Watersportgebied
Geeft een afgebakende watersportzone aan. Een gebied of grens van een gebied waar watersport bedreven wordt, zwemmen wordt in dit gebied ten zeerste afgeraden.

Rood met ‘DANGER’ in geel: Gebied met gevaarlijke omstandigheden
Rood met ‘DANGER’ in geel: Gebied met gevaarlijke omstandigheden
Geeft een afgebakende zone aan waar de condities van het (zwem)water gevaarlijk zijn. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water hebben een verhoogd risico. Zwemmen tussen deze vlaggen wordt ten zeerste afgeraden.

Mui waarschuwing
Muivlag
Markeert de locatie van een mui. Kan gebruikt worden ter ondersteuning van afgezet gebeid met gevaarlijke omstandigeheden waar de condities van het (zwem)water gevaarlijk zijn vanwege een mui. Zwemmen wordt in dit gebied ten zeerste afgeraden. Vaak in combinatie met de beachflags in het Rood met ‘DANGER’ in het geel. Deze vlag is ontwikkeld door het NIVZ in samenwerking met diverse reddingsbrigades. Voor meer informatie over deze vlag of muien ga naar muien.nl.

Reddingsbrigade Nederland is grotendeels afhankelijk van donateurs. Met uw steun kunnen wij nog meer mensen helpen en redden! Klik hier voor meer informatie

Aanvullende vlaggen

Deze aanvullende vlaggen kun je vinden bij zwemlocaties met toezicht door lifeguards en worden alléén bij een reddingspost of ander centraal punt gehesen in overleg met het bevoegd gezag op basis van de actuele situatie.

Rood over Rood: Zwemmen en baden verboden
Rood over Rood: Zwemmen en baden verboden
Geeft een zwemverbod aan. Zwemmen, baden en andere activiteiten op of in het water zijn niet toegestaan. Mensen kunnen hiervoor een boete krijgen.

Gevaarlijke (zee)dieren / ongedierte in het water
Paars: Gevaarlijke (zee)dieren / ongedierte in het water
Geeft aan dat er sprake is van gevaarlijke (zee)dieren, ongedierte in het water. Zwemmen wordt afgeraden.

Reddingspost

Onderstaande vlaggen worden gehesen bij een reddingspost of ander centraal punt op basis van de actuele situatie naar inzicht van de lifeguards

Groen met wit kruis: Eerste hulp personeel aanwezig op reddingspost
Groen met wit kruis: Eerste hulp personeel aanwezig op reddingspost
Geeft de aanwezigheid van Eerste Hulp personeel aan op de reddingspost.

Wit met blauw vraagteken: Kind gevonden
Wit met blauw vraagteken: Kind gevonden
Geeft aan dat een er een kind is gevonden die haar/zijn ouders en/of verzorgers mist. De ouders/verzorgers worden verzocht zich direct bij de reddingspost te melden.

Dit artikel is mede tot stand gekomen door Reddingsbrigade Nederland en het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ)


advertentie

E.B.T.C.