15 oktober ZwembadBranche Dag

Oproep sportsector: ‘Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!’

Sporten en bewegen heeft een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid, de sociale cohesie en kansengelijkheid. Maar het wordt nauwelijks hiervoor ingezet. Het maatschappelijk rendement van sport kan en moet veel beter benut worden, zo vindt de gezamenlijke sportsector. Binnen de politiek is het onderbelicht en dat moet anders. Nu er na de verkiezingen een nieuw kabinet zal aantreden, wil men onder de leus ‘Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!’ dit onder de aandacht brengen bij politici en alle betrokkenen bij de toekomstige formatie en de schrijvers van het regeerakkoord.

Sport onder druk

Het is voor iedereen duidelijk dat sport een positief effect heeft op de samenleving, de sympathie voor de sector is groot. Toch wordt sport niet strategisch ingezet bij grote maatschappelijke vraagstukken zoals de stijgende zorgkosten, toenemende polarisatie en kansenongelijkheid. Tien miljoen mensen in ons land sporten wekelijks. Maar de sport staat onder druk: de sportdeelname in kwetsbare groepen loopt terug, de armoede neemt toe, er is minder ruimte om te sporten, er zijn te weinig vrijwilligers en medewerkers beschikbaar én sport ontbreekt in de beleidsnota’s die niet specifiek over sportbeleid gaan.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de luchtbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Sport als beleidsinstrument

Integreer sport en bewegen daarom stevig in het regeerakkoord en binnen meerdere beleidsterreinen. Dat is de oproep vanuit de gezamenlijke sportsector die hiermee in de volle breedte een dringend beroep doet op politici om sport en bewegen als serieus beleidsinstrument in te zetten. Op de beleidsterreinen gezondheidszorg en onderwijs, maar ook bij het inrichten van de publieke ruimte en het natuurbeleid. Sportprofessionals en sportlocaties -denk aan zwembaden- die overdag minder gebruikt worden, kunnen bijvoorbeeld binnen het onderwijs worden ingezet. Zo stimuleer je jongeren, die sinds corona minder zijn gaan bewegen, op een laagdrempelige manier om te sporten. Het lijkt logisch, toch komen de woorden sport en bewegen in het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid bijvoorbeeld nauwelijks voor.

Lees ook: Vitale samenleving: living labs brengen mensen in beweging én tot elkaar

Topsporters ontmoeten politici

Met de campagne ‘Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!’ zal de sportsector de komende periode, maar zeker ook na de verkiezingen volop zichtbaar zijn. Deze campagne is een initiatief van NOC*NSF, KNVB, Platform Ondernemende Sportaanbieders (waaronder WiZZ), Maatschappelijke Organisaties Sport, Sportkracht12 en Vereniging Sportbedrijven Nederland. En tot stand gekomen met medewerking van kennispartners Kenniscentrum Sport en Bewegen en Mulier Instituut. Daarnaast zetten ook topsporters zich in, door onder andere met lijsttrekkers in gesprek te gaan over sport.


advertentie

Hellebrekers