Week van de Motoriek: ‘maak als professional het verschil’

Voldoende bewegen is natuurlijk belangrijk voor iedereen, van jong tot oud. Jonge kinderen hebben voldoende en veelzijdig bewegen nodig voor een gezonde ontwikkeling. Bij volwassenen helpt bewegen ons fit en gezond te houden en vitaal ouder te worden, fysiek én mentaal. Maar hoe krijgen we dit voor elkaar? Als professional kun je het verschil maken en helpen bewegen een vanzelfsprekend onderdeel van ieders dag te maken. Kenniscentrum Sport & Bewegen zet zich hiervoor in met betrokken partijen onder meer door van 6 tot en met 9 november weer de Week van de Motoriek te organiseren.

Kennis, inspiratie en praktische handvatten

De aftrap van de week is op maandag 6 november met een live event in HAL 22 in Utrecht. Onder leiding van Suse van Kleef passeren de onderwerpen mentale gezondheid en physical literacy – de competenties, motivatie, kennis en het vertrouwen om een leven lang te bewegen- de revue en staan inspireren en verbinden centraal. Vervolgens verschuift de focus 7 tot en met 9 november richting de praktijk met online webinars over verschillende thema’s. Tijdens de webinars krijg je genoeg kennis, inspiratie en praktische handvatten waarmee je direct aan de slag kunt in de praktijk. Een aantal interessante voor de zwembranche lichten we hier toe.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Dinsdag 7 november

13.30 – 14.30 uur Vitaal ouder worden door sport en bewegen

Dit webinar over preventie en behoud van lichamelijke, cognitieve en mentale fitheid bij senioren wordt afgetrapt door Maria Hopman, hoogleraar Integratieve Fysiologie aan het Radboudumc in Nijmegen. Zij gaat in op de noodzaak en effecten van bewegen. Ook delen praktijkprofessionals succesvolle praktijkvoorbeelden, gericht op jonge senioren (preventie) en kwetsbare senioren (behoud). Daarbij hebben deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen aan Maria Hopman, specialisten Marnik Gommers en Liesbeth Preller van Kenniscentrum Sport & Bewegen en de professionals uit de praktijk.

16.00 – 17.00 uur Jongeren in beweging: drijfveren en belemmeringen

Tijdens dit webinar wordt met verschillende sport- en beweegprofessionals én een aantal jongeren gekeken naar het sport- en beweeggedrag van jongeren en hun hun drijfveren en belemmeringen rondom sporten en bewegen. Tijdens een tafelgesprek worden verschillende factoren besproken die invloed hebben op sport-, beweeg- en zitgedrag van jongeren en hoe je hier op in kunt spelen. Succesverhalen en uitdagingen wordt uitgelicht met Marieke Fix, (practor Gezondheid, Sport en Bewegen), Bastiaan Plaizier (ROC Amsterdam), en Mike Peters ( Stanislas Beweeg-vmbo/mavo). Bij dit gesprek worden ook jongeren betrokken om mee te denken in kansen en oplossingen. Tijdens deze sessie krijg je voldoende tips om jongeren te betrekken en samen aan de slag te gaan met drijfveren en belemmeringen.

Lees ook: Studie invloed motoriek op zwemles: relatie locomotorische vaardigheden en zwemvaardigheidsscore

19.30 – 20.30 uur Zo stimuleer je bewegen vanaf de geboorte

Hoe breng je 0-2 jarige kinderen in beweging vanuit jouw rol als JGZ-professional, pedagogisch medewerker of kinderfysiotherapeut? Tijdens dit webinar wordt gekeken naar de omgeving waarin deze allerjongsten opgroeien en het voorbeeldgedrag van ouders en opvoeders. Zo neemt David Woutersen (Sportbedrijf Rotterdam) je mee in een praktijkvoorbeeld uit Rotterdam over de drijfveren en belemmeringen van ouders met jonge kinderen als het gaat om bewegen. Sanne Veldman (Mulier Instituut) duikt in de laatste inzichten in de behoeften van professionals die werken met jonge kinderen vanuit verschillende peilingen. Het webinar sluit af met een panelgesprek over hoe je praktisch aan de slag gaat met bewegen bij deze allerjongsten waarbij onder meer Yrsa Wagemaker (Huis voor Beweging) aansluit.

Donderdag 9 november

13.30 – 14.30 uur Aansluiten bij de leefwereld van mensen in armoede

In dit webinar vertelt Lilith Smidts-Lefever (Expertisecentrum Sterk uit Armoede) over haar eigen armoedesituatie en neemt ze ons mee in de leefwereld van mensen in armoede (jong en oud). Daarbij is er veel aandacht voor de hoe-vraag: wat maakt het dat zij (vaak) niet sporten? Lilith deelt haar ‘zoektocht’ van de afgelopen maanden: ze is op pad geweest om overal in praktijk en beleid op te halen ‘hoe’ we hier iets in kunnen veranderen. Robin Meeuwissen (bestuursadviseur Breda Actief) en Vivian van Ham (beweegmakelaar SportUtrecht) lichten samen met Lilith toe hoe ze met deze thematiek aan de slag zijn gegaan.

16.00 – 17.00 uur Zo betrek je kinderen met een motorische achterstand

Kinderen met een motorische achterstand zijn minder actief dan leeftijdsgenoten, zowel bij de sportvereniging, tijdens de gymles en bij het buitenspelen in de buurt. Wat kun je doen om hen te betrekken en te motiveren? Tijdens deze sessie deelt Hilde Krajenbrink, specialist in beweeggedrag, de laatste inzichten uit de onderzoekswereld rondom kinderen met een motorische achterstand. Je krijgt inzicht in wat we weten over hun deelname aan sport- en beweegactiviteiten. Daarna bespreken onder meer Bert Steenbergen (Radboud Universiteit) en Johannes Noordstar (Wilhelmina Kinderziekenhuis) aan de hand van casussen van kinderen met een motorische achterstand hoe je hen kunt motiveren en betrekken tijdens beweegaanbod en hoe je ervoor zorgt dat iedereen het leuk heeft. 

Geïnteresseerd in één van de webinars? Schrijf je nu in voor de Week van de Motoriek, de webinars zijn gratis te volgen. 

De Week van de Motoriek als haakje gebruiken om je eigen diensten in de schijnwerpers te zetten en een leven lang sport en bewegen te stimuleren? Download de promotiekit met allerlei handige materialen.  


advertentie

Hellebrekers