Sporten en bewegen niet bovenaan lijstje bezuinigingen

In 2023 vond 38 procent van de volwassen Nederlanders de kosten verbonden aan sporten bezwaarlijk. Dit is meer dan in 2019 en 2021. Ruim een derde van de huishoudens (35%) besteedde in 2023 minder aan sport en aanverwanten dan in de twaalf maanden ervoor. Maar huishoudens bezuinigden vaker op uitgaan (47%), eten of drinken buitenshuis (44%) en vakanties of weekendjes weg (37%). In 2019 en 2021 zagen we een vergelijkbaar beeld. Meer mensen vinden de afgelopen 2 jaar de kosten voor het sporten bezwaarlijk, maar de afgelopen 4 jaar stond sport niet bovenaan het lijstje met bezuinigingen voor huishoudens.

Brengt gratis sportaanbod niet-sporters in beweging?

Gratis sportaanbod zou een kwart van de niet-sporters (23%) over de streep trekken om te gaan sporten. Ruim drie kwart (77%) zou dan dus nog steeds niet gaan sporten. Als het sportaanbod gratis was, zou 46 procent van de Nederlanders (vaker) sporten. Gratis sportaanbod brengt dus niet op grote schaal nieuwe sporters in beweging, zo blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut. Dit komt overeen met een ander onderzoek waaruit blijkt dat de kosten voor sport niet de voornaamste drempel vormen. Illustrerend is een project uit het Verenigd Koninkrijk: het Free Swimming Programme, waarmee een investering van 140 miljoen GBP gepaard ging. Doel was om met gratis toegang tot zwembaden voor kinderen, tieners en 60-plussers de zwemdeelname te bevorderen. Dit programma werd vroegtijdig gestopt omdat onderzoek uitwees dat er amper niet-sporters in beweging kwamen. Het waren de zwembadbezoekers die vóór het programma het al zwembad bezochten die door het gratis aanbod vaker gingen zwemmen. Deze vergroting van het sportvolume kent weliswaar zijn maatschappelijke waarde, maar dat was niet het doel van het programma. Er is nu nog niet veel bekend over de relatie tussen sporten en het kostenplaatje, dit jaar start ZonMw een project over de betaalbaarheid van sport als onderdeel van het programma MOOI in Beweging wat meer inzicht moet geven.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Lees ook: Oproep sportsector: ‘Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!’

Enkele highlights uit het onderzoek

  • 73 procent van de huishoudens met minstens één sporter gaf geld uit aan actieve sportbeoefening. Vooral aan sportkleding en -schoenen (43%) en lidmaatschappen van sportverenigingen (33%).
  • 35 procent van de huishoudens besteedde minder aan sport en aanverwanten dan in de twaalf maanden daarvóór. 8 procent gaf er meer aan uit en in 58 procent van de huishoudens bleven de uitgaven ongewijzigd.
  • Wat betreft actieve sportbeoefening gaven mensen relatief vaak meer geld uit aan lidmaatschappen en sportabonnementen. Voor sportvakanties en -kampen en extra sportbegeleiding hielden ze de hand vaak op de knip.
  • 38 procent van de Nederlanders van 16-79 jaar vindt in 2023 de kosten verbonden aan sporten bezwaarlijk. 28 procent vindt die kosten niet bezwaarlijk en 33 procent heeft een neutrale houding.
  • 32 procent van de Nederlanders van 16-79 jaar heeft interesse in één abonnement waarbij ze kunnen sporten bij een sportvereniging én bij een fitnessaanbieder.
  • 32 procent van de Nederlanders van 16-79 jaar zou vaker sporten als ze meer vrije tijd hadden.
  • 43 procent van de sportende Nederlanders van 16-79 jaar deed in hun vrije tijd liever andere activiteiten dan sport.
  • 34 procent van de Nederlanders van 16-79 jaar zou het vervelend vinden als ze sport moesten laten schieten voor andere dingen in de vrije tijd.

Lees voor meer resultaten het onderzoek ‘Consumentenuitgaven aan sport 2023’.


advertentie

VDH Watertechnology