Subsidie MOOI in Beweging geopend: kinderen stimuleren om te (blijven) bewegen

Hoe kun je de intrinsieke beweegmotivatie van het jonge kind vasthouden zodat jonge kinderen meer en beter bewegen? Hoe bied je een passende sociale, fysieke en digitale omgeving die kinderen stimuleert om te blijven bewegen. Deze vragen staan centraal het programma MOOI in Beweging en vanaf nu kunnen organisaties die hiermee aan de slag willen zich aanmelden voor subsidie. Zeker ook interessant voor de zwembranche.

Minder bewegen en motorisch minder vaardig

Het is duidelijk, kinderen en jongeren zijn gezonder als ze vaardiger zijn in bewegen, meer bewegen en aan sport doen. Maar kinderen en jongeren bewegen steeds minder en zijn motorisch steeds minder vaardig. Dit heeft een negatief effect op de gezondheid, sportdeelname en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Hoe kunnen we het tij keren? Het programma MOOI in Beweging brengt een beweging op gang die eraan bijdraagt dat onderzoek naar en de innovaties op het gebied van sport en bewegen steeds beter aansluiten bij de praktijk. Dat doen zij met een missiegedreven aanpak: vraag gestuurd vanuit de maatschappij. De wicked problems, een maatschappelijke uitdaging in sport en bewegen, zijn de basis van het programma en startpunt voor onderzoek en innovatie. Vanaf vandaag kun je samen met andere partijen in een samenwerkingsverband een subsidieaanvraag indienen voor onderzoeks- en innovatieprojecten om hierin verandering te brengen. Binnen het programma zijn er zijn drie verschillende subsidieoproepen: 1) meer en beter bewegen van het jonge kind (0-6 jaar), 2) veilige sportomgeving voor de (jeugdige) topsporters en 3) aanpak, ervaringen en effecten professionalisering van het sportaanbod.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de luchtbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Subsidieoproep: Meer en beter bewegen van het jonge kind (0-6 jaar)

Met deze subsidieoproep wil men bijdragen aan het meer en beter bewegen van alle jonge kinderen (0-6 jaar) door een passende sociale, fysieke en digitale omgeving te bieden in de verschillende levensfasen. Het doel is te kijken of en hoe de intrinsieke beweegmotivatie van het jonge kind vastgehouden kan worden. En daarbij een veilige omgeving creëren die kinderen stimuleert om te blijven bewegen. De focus ligt op het jonge kind van 0 t/m 6 jaar omdat daar de natuurlijke drang om te bewegen nog aanwezig is.

In deze subsidieronde zoekt men 2 consortia: één voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar en het andere consortium voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 1.790.000,-. Dit is onderverdeeld in maximaal € 895.000,- voor één project voor de doelgroep 0 t/m 3 jaar en maximaal € 895.000,- voor één project voor de doelgroep 3 t/m 6 jaar. 

Deze oproep sluit aan bij wicked problem 2: kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit. Bekijk voor alle informatie en de voorwaarden de subsidieoproep.

Lees ook: ‘Opvoeding van de jeugd bepaalt de toekomstige mentale kracht van onze samenleving’

Subsidieoproep: Aanpak, ervaringen en effecten professionalisering sportaanbod

We willen met deze subsidieoproep bijdragen aan het ontwikkelen van kennis over en inzicht in professionalisering van het sportaanbod. Het doel is om met empirisch onderzoek in de praktijk kennis en inzicht te verkrijgen in de aanpak, de werkende principes, de ervaringen en de gevolgen (bedoeld en onbedoeld) van professionalisering van het sportaanbod.

In deze subsidieronde kan per subsidieaanvraag maximaal € 400.000,- worden aangevraagd voor een looptijd tot uiterlijk 24 april 2027. Partijen dienen een eigen bijdrage (cofinanciering) te leveren van 20% van het totale budget, dit kan zowel in cash als in kind worden opgevoerd. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 400.000,-.

Deze oproep sluit aan bij wicked problem 5: de sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt en wicked problem 6: de betaalbaarheid van sport staat onder druk. Bekijk voor alle informatie en de voorwaarden de subsidieoproep.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Voor bovenstaande subsidieoproepen zijn we op zoek naar grotere samenwerkingsverbanden waarin alle partijen uit de quadruple helix (sporter/eindgebruiker, bedrijfsleven, overheid en wetenschap) vertegenwoordigd zijn. Zij vragen samen subsidie aan. Zie de subsidieoproep(en) voor de vereisten van deze samenwerkingsverbanden. De deadline hiervoor is 14 november 2023, 14.00 uur.

Meer informatie?

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en NOC*NSF en daarin wordt samengewerkt met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), Kenniscentrum Sport en Bewegen, Watertoren-overleg (verband van hoogleraren sport met vertegenwoordiging uit Hogescholen en UMC’s), Lectorenplatform Sport en Bewegen, Sportinnovator en NOC*NSF. Kijk op de website van ZonMw voor meer informatie


advertentie

Dewi Online