Scholen moeten plezier in bewegen meer stimuleren: kansen voor de zwembranche

Bijna de helft van de kinderen beweegt te weinig. Kinderen zitten urenlang per dag, spelen weinig buiten en fietsen ook steeds minder naar school. Met alle gevolgen van dien. Per generatie nemen de motorische vaardigheden af en neemt het overgewicht toe, en daarmee ook de kans op welvaartsziekten zoals diabetes type 2. De Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving pleiten er daarom voor om de jeugd meer te laten bewegen. Te beginnen bij het meer en beter aanbieden van het beweegonderwijs. Hiervoor heeft men 3 aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen bieden ook hele mooie aanknopingspunten voor zwembaden.

Plezier in bewegen

De school is een belangrijke plek om het bewegen onder de jeugd te stimuleren. Het is namelijk dé plek waar alle kinderen samenkomen. En hoewel er goede voorbeelden zijn, bieden veel scholen sport en beweging beperkt aan. Scholen verschillen in hun visie op sport en beweging en daarmee ook in de kwantiteit en kwaliteit van het sport- en beweegaanbod voor hun leerlingen. Ook als het gaat om schoolzwemmen. Er zijn scholen die hierin heel actief zijn en er zijn scholen die het schoolzwemmen juist hebben afgeschaft. En dat terwijl het zwemmen onder schooltijd juist heel veel voordelen biedt. In het rapport ‘Plezier in bewegen: Een oproep tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs’ worden een aantal aanbevelingen gegeven om het bewegen in het onderwijs meer en beter te integreren. En daar sluit het bewegen in het water heel goed aan. Bij deze even de aanbevelingen en kansen op een rij.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.  1. Leg beweegnorm vast en versterk toezicht
  2. In het rapport stelt men dat landelijk beleid en wetgeving onvoldoende richting geven aan sporten en bewegen op school. Zo noemt men de kerndoelen voor sport en bewegen vaak vakgericht in plaats van vakoverstijgend, zoals bij veel andere leergebieden wel het geval is. De raden adviseren om scholen binnen het wettelijk kader voldoende gelegenheid te geven om het sporten en bewegen – in de ruimste definitie – naar eigen inzicht in te richten. Dit betekent dus dat bewegingsonderwijs zeker niet alleen bestaat uit de klassieke gymles in de gymzaal. Het bewegen in het water, wat zorgt voor een variëteit in het totale beweegaanbod, vormt daarmee een mooie aanvulling.

  3. Zet vakleerkrachten, leraarondersteuners bewegingsonderwijs en sport, buurtsportcoaches en topsporters in
  4. De raden zijn zich bewust van de knelpunten die in de praktijk bestaan, zoals een tekort aan vakleerkrachten, onvoldoende lokale samenwerkingspartners, gebrek aan financiële middelen, een te vol lesrooster en onvoldoende geschikte accommodaties. Het tekort aan vakleerkrachten wordt vaak genoemd. De raden bevelen onder meer aan aan om onder supervisie van vakleerkrachten vaker andere experts een rol te geven in het sport- en beweegaanbod op school. Dit is natuurlijk bij uitstek een kans voor zwembaden. Bewegingsonderwijs in het water wordt altijd gegeven door en vakleerkracht, een instructeur met diploma’s en ervaring. En als geen ander weten zweminstructeurs om te gaan met groepen kinderen. Daarmee creëer je dus direct een professionaliseringsslag. En wat betreft de accommodatie, die zit er meteen bij..!

    Lees ook: Jeugd beweegt steeds slechter, tijd om te zwemmen

  5. Zet netwerken in om samenwerking vorm te geven
  6. Om het sport- en beweegaanbod op school te versterken, adviseren de raden scholen om hun organisatorisch netwerk uit te breiden en structurele samenwerking te zoeken met sport- en beweegaanbieders, organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Om dit in goede banen te leiden adviseert men scholen om beweegteams op te richten met een coördinator, bij voorkeur een vakleerkracht of een buurtsportcoach. Voor zwembaden is dit uiteraard een prima vorm om bij aan te sluiten. Om met elkaar te kijken hoe het bewegingsonderwijs in het water kan worden vorm gegeven. Er is veel mogelijk, kijk maar naar de vele voorbeelden van schoolzwemmen, maar dan moet de samenwerking wel worden opgezocht. Als dit ook vanuit de scholen beter wordt gestructureerd, biedt dit zeker kansen voor zwembaden.


advertentie

VDH Watertechnology