Kinderen spelen minder vaak buiten: op naar het buitenbad!

Het is vandaag Nationale Buitenspeeldag. Waarom? Omdat buitenspelen voor kinderen van groot belang is. En buitenzwemmen nog meer, maar dat is mijn persoonlijke mening… Maar als we de media moeten geloven, spelen kinderen steeds minder vaak buiten én dus moeten wij ons zorgen maken. Alle schermen zijn te verleidelijk en houden onze jeugd binnen. En nog erger, hangend op de bank. Maar is dit echt zo? Voor een antwoord op deze vraag vroeg het Mulier Instituut ouders naar het buitenspeelgedrag van hun kind(eren) tussen de 4 en 11 jaar.

Veranderingen in de loop der jaren

In het aantal dagen dat kinderen buitenspelen is een verschuiving zichtbaar. We zien een neerwaartse trend in het percentage kinderen dat vijf of meer dagen per week buitenspeelt. Dit is gedaald van 75 procent naar 72 procent. Het percentage kinderen dat drie tot vier dagen per week buitenspeelt stijgt daardoor. Ook in het aantal uur dat kinderen per dag buitenspelen, is een verschuiving te zien. Het percentage kinderen dat langer dan drie uur per dag buitenspeelt daalt, en het percentage van minder dan één uur buitenspelen stijgt.

Jongens tegen de meisjes

Jongens spelen vaker buiten dan meisjes. Zo speelt 63 procent van de jongens vijf tot zeven keer per week buiten, tegenover 58 procent van de meisjes. Het merendeel van zowel de jongens als de meisjes speelt minder dan zeven uur per week buiten. Respectievelijk 57 en 60 procent. Naarmate meisjes ouder worden, besteden zij meer tijd aan buitenspelen. Voor jongens geldt het tegenovergestelde. Jonge jongens spelen het langst buiten en jonge meisjes spelen het minst lang buiten. Wanneer we geslacht buiten beschouwing laten, zien we dat jonge kinderen (4-7 jaar) ongeveer evenveel buitenspelen als oudere kinderen (8-11 jaar). Voor beide groepen geldt dat de meeste kinderen drie tot zeven uur per week buitenspelen.

Lees ook: Laat jij de jongens op zwemles genoeg jongen zijn?

Stad of dorp

Kinderen uit niet- stedelijke gebieden spelen ruim twee uur langer per week buiten dan kinderen uit sterk stedelijke gebieden. Wanneer we alle overige lichamelijke activiteiten van de kinderen bij elkaar optellen (zwemmen, wandelen, fietsen enzovoorts), maar buitenspelen buiten beschouwing laten, zien we dat het aantal uren lichamelijke activiteit per week van alle kinderen ongeveer gelijk is. Buitenspelen maakt dus het verschil in de totale lichamelijke activiteit van kinderen.

Buitenspelen? Buitenzwemmen!

Kinderen spelen dus inderdaad minder buiten dan enkele jaren geleden. En dat is jammer, want bewegen is gezond en buitenlucht natuurlijk ook. Gelukkig zijn vorige maand weer alle buitenbaden opengegaan zodat de jeugd deze zomer kan inhalen. Met de afgelopen zomerse periode, lijkt mij toch dat het aantal buitenspeeluren is toegenomen. Zwemmen in de buitenlucht, welk kind wil dit nou niet?




RBI Corrosion