Op zoek naar die ene leverancier?

Zwemouders meer tevreden, maar communicatie kan nog steeds beter

De tevredenheid onder zwemouders neemt toe, zo blijkt uit het Nationaal Onderzoek Zwemouders dat is gehouden onder 7.000 zwemouders. Steeds meer zwemouders bevelen de zwemlesaanbieder aan. Ook neemt de herkenbaarheid van de zwemlesmethode toe. Steeds meer zwemouders weten welke methode hun kind volgt. Dit lijkt onder meer te komen door de komst van de andere zwemdiploma’s naast het Zwem-ABC, deze zijn voor zwemouders heel herkenbaar. En waar liggen de uitdagingen? De rapportcijfers tonen een stijgende lijn, maar hier valt ook zeker nog wel het één en ander te verbeteren. Met name op het gebied van communicatie en social media.

Meer tevreden

Het Nationaal Onderzoek Zwemouders is een jaarlijks terugkerend onderzoek onder zwemouders. Gekeken wordt naar de manier van lesgeven, de communicatie, social media gebruik. Ook vragen we elk jaar vragen of de zwemouder de zwemlesaanbieder zou aanbevelen. Hieruit blijkt dan hoeveel fans een zwemlesaanbieder heeft, maar ook hoeveel criticasters. Deze Net Promoter Score (NPS) geeft daarmee inzicht in de klanttevredenheid, immers als iemand iets aanbeveelt is men zeker tevreden. De score die hieruit komt, kan variëren van -100 tot 100. Waarbij een score van boven de 0 als positief mag worden gezien. Maar belangrijker is of de score stijgt in de loop der tijd. De score is dit jaar 8, daarmee is dit het eerste jaar dat deze boven de 0 uitkomt. Afgelopen jaren was het -5 en daarvoor -9. Een stijgende lijn dus.

Verschillen

Als we inzoomen zien we wel verschillen. Zwemscholen scoren erg goed met een NPS van 24 en de score van de aanbieder van het ENVOZ diploma springt er met 28 echt uit. Zwemouders die niet verder willen gaan dan een A diploma zijn het meest ontevreden, zij scoren een NPS van -12. Ook de voortgang is voor de meeste zwemouders geen pijnpunt, 80% is tevreden. En hoewel het idee heerst dat zwemouders altijd klagen dat het zo lang duurt, heeft het merendeel niet eens een verwachting van de tijdsduur. Het maakt hen eigenlijk niet uit, als een les maar niet 90 minuten duurt. Een lesduur van 60 minuten is prima, 45 minuten mag ook. Er is wel een groep zwemouders die zou willen dat de frequentie wordt verhoogd. Zo’n 90% van de aanbieders geeft 1 keer per week zwemles, maar 32% van de zwemouders zou wel 2 keer per week willen.

Reisafstand doorslaggevend

Feit blijft wel dat nog steeds een te grote groep zwemouders (53%) niet eens weet welke zwemlesmethode wordt aangeboden. Al is dit wel minder dan vorig jaar (65%). Zwemouders zijn zich dus iets meer bewust van de zwemlesmethode, betekent dit ook dat men vaker kiest voor het C-diploma? We zien hier inderdaad wel een verschuiving. Het aantal kinderen met alleen een A of A en B diploma neemt af en het aantal kinderen met een A, B en C diploma neemt toe. Zijn zwemouders dan ook bewuster bezig met het kiezen van een zwemlesaanbieder of methode? Het antwoord is nee. Nog steeds lijkt de keuze vooral te worden gebaseerd op de reisafstand. Met uitzondering van de fans en de zwemouders bij de zwemscholen, zij kijken vooral naar de manier van lesgeven.

Wil je meer weten over het Nationaal Onderzoek Zwemouders? Lees dan verder in ZwembadBranche

.

Opvallend

  • Het aandeel zwemscholen waar de kinderen zwemles volgen, is gestegen van 10% naar 17%. Daarbij scoren zwemscholen ook goed als het gaat om klanttevredenheid, met een NPS van 24 is het aantal fans groot.
  • Zwemouders die alleen voor een A-diploma gaan, weten meestal niet welke zwemlesmethode men volgt (67%) en zijn met een NPS van -12 het meest ontevreden.
  • Zo’n 54% van de zwemouders van kinderen die een A, B en C diploma willen behalen, weet niet welke zwemlesmethode zij volgen. Bij de kinderen die gaan voor een diploma SuperSpetters of EasySwim is slechts 10% van de zwemouders zich niet bewust van de methode.
  • De meeste zwemouders (76%) hechten geen waarde aan een koepelorganisatie om het zwemdiploma te borgen.
  • Bij voorkeur wil men zwemles op een zaterdag (40%) of op een woensdag (33%), maar momenteel zijn 24% van de zwemlessen op een zaterdag en 18% op een woensdag.
  • Zwemouders (57%) willen graag dat hun kinderen in groepen van 6 kinderen lessen, met 10 of meer in een groep heeft slechts bij 2% de voorkeur.Hellebrekers