Schoolzwemmen: het kan en moet anders!

Wanneer een gemeente stopt met de financiering van het schoolzwemmen blijkt het toch vaak lastig voor de school en het zwembad om het voort te zetten. Of kan het wel? Gelukkig zijn er mooie initiatieven waardoor kinderen onder schooltijd toch nog kunnen zwemmen. Van groot belang nu blijkt uit onderzoek van het Mulier instituut dat het schoolzwemmen steeds meer onder druk komt te staan. Want als vandaag tijdens de informatiedag ‘Schoolzwemmen heeft de toekomst’ een ding duidelijk is geworden is het wel: Schoolzwemmen, kan en moet anders!

schoolzwemmen-toekomst


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de luchtbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Spelenderwijs leren zwemmen
Tijdens de informatiedag ‘Schoolzwemmen heeft de toekomst’ zijn verschillende initiatieven toegelicht. Swim2play en SWIM van HengeloSport staan allebei bekend om hun methode waar kinderen middels een natte gymles niet zozeer leren zwemmen, maar spelenderwijs leren om veilig om te gaan met water. De Gemeente Amsterdam legt met hun aanpak schoolzwemmen wel de focus op het leren zwemmen, het streven is dat 95% van de kinderen na het primair onderwijs tenminste in het bezit is van het A-diploma. Daarnaast heeft Zwembadspelen, leverancier van opblaastoestellen, laten zien hoe zij de lessen met hun speeltoestellen kunnen aanvullen.

Schoolzwemmen steeds minder…
Tot slot presenteerde het Mulier Instituut de cijfers omtrent schoolzwemmen. In het kader van het project NL Zwemveilig: een initiatief van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, ondersteund door het ministerie van VWS, is een online enquête uitgezet onder 856 basisscholen in Nederland. Hieruit blijkt dat schoolzwemmen door steeds minder basisscholen wordt aangeboden. De drie grote steden waar dit wel het geval is, is qua percentage scholen dat schoolzwemmen aanbiedt, een uitzondering op de rest van de gemeenten. 11% van de scholen die nu schoolzwemmen aanbiedt, geeft daarnaast aan van plan te zijn het af te schaffen. Belangrijkste motief hiervoor is dat schoolzwemmen ten koste gaat van andere vakken.

Schoolzwemmen heeft de toekomst!
Schoolzwemmen heeft wel degelijk toekomst, er zijn zeker interessante initiatieven. Maar het gaat zeker niet altijd vanzelf. Maar samenwerken aan schoolzwemmen biedt zeker perspectief voor de toekomst. Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees hier de resultaten in de factsheet van het Mulier Instituut. Wil jij meer weten over deze initiatieven die tijdens de informatiedag zijn gepresenteerd? Mail naar de redactie: info@zwembadbranche.nl


advertentie

VDH Watertechnology