Samen zwemmen? Gezelschap en begeleiding motiveert om te bewegen

De helft van de sporters wil op korte termijn meer gaan sporten. Ook de helft van de mensen die recreatief bewegen, wil meer recreatief bewegen. Wat belangrijk is om de stap naar meer sporten of bewegen echt te zetten, is dat mensen dat graag samen met anderen willen doen (40%). Een kwart heeft baat bij begeleiding of introductie. Dit concludeert het Mulier Instituut, dat onderzocht welke stappen mensen maken naar meer sporten of bewegen.

Sportstimulering

Uit dit onderzoek blijkt wel dat het van de mensen die nu niet of nauwelijks sporten of bewegen, de intentie om te gaan sporten of bewegen bescheiden is. Dat is vanuit het perspectief van sportstimulering natuurlijk wel zorgelijk. Het zijn vooral mensen die al sporten of recreatief bewegen die aangeven (meer) te willen sporten en bewegen. Daarbij is het wel de vraag in welke mate deze intenties worden gerealiseerd. Er is een groot verschil tussen intentie en gedrag. De groep die zegt door te zetten, ook als de sport- of beweegactiviteit wat anders loopt als gehoopt, is net zo groot is als de groep mensen die zegt snel af te haken als het minder goed gaat.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Gezonder leven? Het begint al met een beetje zwemmen of aquasporten!

Begeleiding

Van de respondenten vindt 40 procent het prettig om met bekenden ergens te beginnen. Tegelijkertijd geeft 13 procent aan juist met onbekenden te willen gaan sporten/bewegen. Een kwart heeft behoefte aan wat begeleiding of introductie bij de start. En of het doorzetters zijn? Van de respondenten geeft slechts 16 procent aan door te zetten ook als het anders gaat dan gehoopt. Daarentegen geeft 17 procent aan snel af te haken en nog eens 15 procent als het anders is dan voorgesteld. Met name de niet-sporters geven relatief vaak aan snel af te haken. Opvallend is dat jongvolwassenen (15-35 jaar) vaker behoefte hebben aan introductie bij de start en men vindt het prettiger om met bekenden te beginnen.

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je de factsheet ‘Stappen op weg naar sport en/of bewegen’ lezen.