Alarmerende cijfers diabetes type 2: zwemmen helpt

In Nederland worden meer dan 1,4 miljoen mensen bedreigd door het risico op diabetes type 2, zo onthult recent onderzoek van Maastricht University in opdracht van het Diabetes Fonds. Een stijging van 300.000 mensen sinds 2018 wat wijst op een nijpende ‘diabetescrisis’. Met reeds 1,1 miljoen Nederlanders die aan deze ziekte lijden, voorspelt het fonds een toename van ongeveer 200.000 nieuwe patiënten in de komende acht jaar en dat is fors. Door tijdige interventie zoals een gezonde leefstijl, kunnen de schadelijke gevolgen van diabetes worden beperkt en is het mogelijk de ziekte zelfs te voorkomen.

Chronische aandoening

Diabetes type 2 is een chronische aandoening waarbij het lichaam niet meer goed reageert op insuline, een hormoon dat de bloedsuikerspiegel reguleert. In het beginstadium kan het lichaam nog wel insuline produceren, maar de cellen reageren er niet meer goed op, waardoor de bloedsuikerspiegel stijgt. Dit kan leiden tot symptomen zoals vermoeidheid, overmatige dorst, vaak moeten plassen, wazig zien en langzame wondgenezing. Voornaamste oorzaken zijn onvoldoende lichaamsbeweging en ongezond eten, roken en erfelijkheid. Onbehandeld kan deze aandoening leiden tot serieuze gezondheidsproblemen, waaronder hart- en vaatziekten, nierschade en oogcomplicaties. Het is daarom belangrijk om diabetes type 2 te behandelen en onder controle te houden om deze complicaties te voorkomen. Dit wordt meestal gedaan door middel van medicatie, maar ook gezonde voeding, lichaamsbeweging en regelmatige controle van de bloedsuikerspiegel werkt effectief.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Gezonde leefstijl? Deze vijf zorgen voor een gezonder leven!

Gezonde leefstijl

Een ongezonde leefstijl kan dus leiden tot diabetes 2. Doordat we hierin de laatste jaren een toename zien, neemt het risico hierop dus ook toe. Uit statistieken over obesitas van het Centraal Bureau voor Statistiek, blijkt dat de helft van de volwassen Nederlanders overgewicht heeft. Het Diabetesfonds benadrukt dat de kans op diabetes bij mensen met obesitas zesmaal hoger is dan bij mensen zonder deze aandoening. Diena Halbertsma van het Diabetesfonds onderstreept daarom het belang van vroegtijdige opsporing én persoonlijke leefstijladviezen. Door tijdige interventie kunnen de schadelijke gevolgen van diabetes worden beperkt en is het mogelijk de ziekte zelfs te voorkomen.

Keer Diabetes2 om

Het innovatieve programma Keer Diabetes2 om illustreert al jaren het potentieel van een actieve levensstijl en evenwichtige voeding als vervanging van medicatie. Dit initiatief, ondersteund door grote zorgverzekeraars en aangeboden op diverse locaties in Nederland, heeft bewezen dat het mogelijk is patiënten van hun medicatie af te helpen en hun gezondheid substantieel te verbeteren. Fysieke activiteit, een centraal element van dit programma, vermindert niet alleen het diabetesrisico maar verhoogt ook de algehele gezondheid en verlaagt de afhankelijkheid van medicijnen.


advertentie

Splash Software