Sportseniorisme: is er in zwembaden voldoende aandacht en uitdaging voor ouderen?

Huub Stammes, onder meer oud-directeur van de KNWU, KNSB en Europees kampioen triathlon vroeg in Sport Knowhow XL aandacht voor sportseniorisme, een onderbelichte vorm van discriminatie van ouderen. Deze stereotypering waarbij ouderen worden veroordeeld en gediscrimineerd op grond van leeftijd heeft negatieve gevolgen voor hun levenskwaliteit. Het kan invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid en verkort zelfs levens van senioren tot wel zeven jaar. Hoe zit het bij zwembaden, is daar voldoende aandacht en uitdaging voor senioren?

Gevoelens van nutteloosheid

Seniorisme, een term die verwijst naar de discriminatie of marginalisering van ouderen, is een schrijnend voorbeeld van de uitdagingen waarmee ouderen in onze maatschappij worden geconfronteerd. Het is een fenomeen dat niet alleen hun waardigheid aantast, maar ook hun welzijn en kwaliteit van leven in gevaar brengt. Men wordt genegeerd of niet serieus worden genomen, wat kan leiden tot diepgewortelde gevoelens van nutteloosheid en het idee dat men niet meer volwaardig deel uitmaakt van de maatschappij. Maar het gaat verder dan een sociaal isolement. Het kan ook leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen en een afname van de motivatie om actief deel te nemen aan het sociale leven.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Sociale (sport)leven

We zien het ook in de beweegsector, oudere sporters worden genegeerd of niet serieus genomen door trainers of medesporters wat kan leiden tot gevoelens van frustratie en onrechtvaardigheid. Of oudere sporters worden beperkt in hun mogelijkheden om deel te nemen aan bepaalde sportevenementen of -competities, omdat ze worden gezien als minder capabel dan jongere deelnemers of simpelweg niet meer relevant of interessant worden gevonden. Sportseniorisme zorgt dan voor een belemmering voor ouderen om te sporten en dat terwijl regelmatige lichaamsbeweging het risico op chronische ziekten kan verminderen, de stemming verbetert en de algehele kwaliteit van leven verhoogt. Het is daarmee niet alleen bevorderlijk voor de fysieke gezondheid, ook voor de geestelijke gezondheid en hun welzijn. Het is is dus essentieel om ouderen te blijven betrekken en te werken aan inclusiviteit  in de sport zodat ouderen worden gerespecteerd, gewaardeerd en aangemoedigd om actief deel te nemen aan het sociale (sport)leven.

Symposium ‘Sterker dan je denkt’

In de zwembranche is veel aandacht voor senioren, zeker bewegen in het water is een prettige vorm voor ouderen om fysiek actief te blijven. Daarnaast is het kopje koffie na afloop ook zeer waardevol. Maar misschien voelen ouderen zich ongemerkt toch niet altijd prettig in het zwembad? En is het kopje koffie wel zo belangrijk of zijn er andere zaken die ouderen meer aanspreken? Worden zij wel voldoende uitgedaagd of zijn er ook in het zwembad vooroordelen? Zou je hier graag eens meer over willen weten? Op dinsdag 28 mei organiseert het Ouderenfonds in het Olympisch Stadion in Amsterdam het symposium ‘Sterker dan je denkt’ over het aanspreken van senioren in sport en beweging. Richard Ridderinkhof, professor Verouderingswetenschap aan de de Universiteit van Amsterdam, Gijs Haasnoot, projectleider ouderensport NOC*NSF, en Marnik Gommers, specialist beweeggedrag senioren bij Kenniscentrum Sport & Bewegen houden inspirerende lezingen. Daarnaast kun je workshops bijwonen over sport- en beweegaanbod voor alle senioren, de invloed van stereotypebenadering op beweeggedrag en motivatie van ouderen en de kansen rondom sportaanbod voor ouderen.

Als je je graag nog beter wil richten op ouderen of benieuwd bent naar nieuwe inzichten, meld je dan hier aan voor het symposium ‘Sterker dan je denkt’ op 28 mei. Inloop is vanaf 12.15 en de toegang is € 10,00.

Lees voor meer informatie over sportseniorisme en het onderzoek naar de gevolgen in het artikel Seniorisme in de samenleving van Richard Riddrinkhof.


advertentie

E.B.T.C.