Landelijke aanpak ‘Eén tegen eenzaamheid’: ook interessant voor zwembaden

Ouderen mensen worden steeds eenzamer. Meer dan de helft van de 75-plussers heeft gevoelens van eenzaamheid. Buiten het feit dat we dat niemand gunnen, is eenzaamheid ook slecht voor de gezondheid. Het heeft ernstige lichamelijke en psychische gevolgen. Zwemmen kan helpen. Het is namelijk niet alleen een goede manier voor ouderen om te bewegen, het helpt ook om hen uit een isolement te halen. Want inmiddels is bewezen: bewegen kan helpen tegen eenzaamheid. Reden dat minister De Jonge het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ heeft geïnitieerd.

Bewustwording

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid heeft als doel om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Om dit te realiseren neemt men als landelijke coalitie tegen eenzaamheid het voortouw. Het streven is dat in elke gemeente een lokale coalitie ontstaat, met ondersteuning waar nodig. Over het algemeen spelen vooral gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en kennisinstituten hierbij een rol. Voor deze aanpak wordt de komende jaren 26 miljoen euro gereserveerd.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Speerpunten

Het actieplan bestaat uit 2 belangrijke speerpunten:

  1. Het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. VWS brengt innovatiekracht, kennis en betrokkenheid bij elkaar om het begrip en bewustzijn over eenzaamheid in de samenleving te versterken. Onder meer door meldpunten of signaleringsnetwerken te initiëren, mogelijkheden voor gepaste doorverwijzing te realiseren en instrumenten te ontwikkelen om eenzaamheid beter te diagnosticeren.
  2. Het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. Om te realiseren dat minder mensen zich eenzaam voelen en ouderen een zinvol bestaan ervaren, werkt VWS zo dicht mogelijk bij het dagelijks leven van mensen. Er zijn al veel initiatieven die bijdragen aan het doorbreken van eenzaamheid. Men gaat verder aan de slag met veelbelovende aanpakken en ontwikkelt training en richtlijnen voor professionals. Ook wordt eenzaamheid voorkomen door enerzijds ouderen te activeren en anderzijds de fysieke infrastructuur daarop in te richten en met behulp van innovatie een breder en gevarieerder aanbod te creëren.

Lees ook: ‘Gewoon’ een uurtje zwemmen wordt heel bijzonder

‘Welzijn op recept’

Een snelle quick scan van recente gemeentelijke sportnota’s leert dat een aantal gemeenten een rol ziet voor de sport als het gaat om eenzaamheid. Daarnaast biedt VWS gemeenten de mogelijkheid om in een sociale kaart de beschikbare welzijnsactiviteiten in de eigen gemeente die bijdragen aan het doorbreken van eenzaamheid in beeld te brengen. Op die manier weten partijen die eenzaamheid signaleren, naar wie ze kunnen doorverwijzen. Daarnaast zorgt men ervoor dat ‘Welzijn op recept’ landelijk functioneert, waardoor iedere huisarts in iedere gemeente mensen met gevoelens van eenzaamheid kan doorverwijzen naar een gepaste welzijnsactiviteit.

Kansen

Eén tegen eenzaamheid biedt dus ook kansen voor zwembaden. Een uurtje zwemmen is goed voor de conditie van ouderen én voor de sociale contacten. Het voordeel van zwemmen is natuurlijk dat ouderen, ook bij beperkingen die horen bij ouderdom, nog lang kunnen blijven doorzwemmen. De aanknopingspunten voor zwembaden kunnen liggen in de sportnota of bij andere zorg- en welzijnsorganisaties of vrijwilligersorganisaties die zich in de buurt van het zwembad bezig houden met dit thema. Ook is het interessant om te kijken welke rol het zwembad kan spelen bij het ‘Welzijn op recept’ om te zorgen dat zwemmen ook op het netvlies van huisartsen staat als gepaste welzijnsactiviteit tegen eenzaamheid.

Wil je meer weten over hoe je samen met andere partijen mensen naar het zwembad trekt? Ronald Wouters vertelt morgen tijdens het ZwembadBranche Congres de ervaringen die de fitnessbranche heeft met het creëren van interessante en succesvolle samenwerkingen.


advertentie

E.B.T.C.