15 oktober ZwembadBranche Dag

‘Week van de mentale gezondheid’: zwemmen heeft een positieve impact

Het is de ‘Week van de mentale gezondheid’, bedoeld om extra aandacht te vragen voor onze mentale gezondheid. Onze samenleving is veranderd, er ligt een grote nadruk op presteren en zelfredzaamheid. Daarbij lijkt het, met name door social media, alsof alles altijd maar perfect moet zijn. Tegelijkertijd kijken we steeds minder naar elkaar om met als gevolg dat de mentale gezondheid onder druk staat. Om hier verandering in aan te brengen en onze mentale gezondheid bespreekbaar en zichtbaar te maken, is vanuit de overheid recent de aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ opgezet. Een van de aandachtspunten is sporten en bewegen.

Bewegen positief effect

Het is natuurlijk bovenal fijn om lekker in je vel te zitten, maar onderzoek wijst uit dat een slechte mentale gezondheid ook slecht is voor je algehele gezondheid. Een goede mentale gezondheid wordt geassocieerd met een 15 tot 20 jaar langere levensverwachting dan het geval is bij mensen met een slechte mentale gezondheid. Dit komt onder meer doordat mensen met een goede mentale gezondheid sneller herstellen van lichamelijke ziekten. Daarnaast voelen mensen die mentaal gezond zijn zich niet alleen beter, maar zijn ook vaker verbonden met hun medemens en zorgen over het algemeen goed voor hun naasten. Verder zijn zij productief en zijn ze van betekenis voor hun directe omgeving en de maatschappij. Om dus niet alleen te zorgen voor lichamelijke vitaliteit, maar ook geestelijke zijn preventieve interventies in de juiste groepen en omgevingen essentieel. Ook sporten en bewegen speelt hierbij een grote rol van betekenis. We weten namelijk dat bewegen een positieve impact kan hebben op het mentaal welbevinden van mensen.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Samenwerken

Inmiddels zet iets meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten in op sporten en bewegen vanwege de positieve invloed op de mentale gezondheid. Zo’n 56% werkt hiervoor samen met lokale sportorganisaties, zoals lokale sportservices of -bedrijven, sportverenigingen en commerciële sportaanbieders. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren sport waarin specifiek is gekeken in hoeverre gemeenten in hun sport-en beweegstimuleringsbeleid aandacht hebben voor het inzetten van sporten en bewegen ten behoeven van de mentale gezondheid. Een van de instrumenten die men hiervoor gebruikt is het lokale sport- en preventieakkoord, hierin zijn het vaakst beleidsdoelstellingen over het inzetten van sporten en bewegen voor de mentale gezondheid vastgelegd. Verder zetten gemeenten de buurtsportcoach hiervoor in, drie kwart van hen geeft aan zich te richten op het verbeteren van de mentale gezondheid van inwoners. Daarnaast lijkt de Brede SPUK-regeling de aandacht voor mentale gezondheid de komende jaren te vergroten. Drie kwart wil deze regeling, bedoeld voor gemeenten ter bevordering van integraal preventief beleid gericht op het stimuleren van sport-, beweeg-en cultuurparticipatie, gaan gebruiken om de mentale gezondheid van inwoners te bevorderen door sporten en bewegen. Met ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ zijn minder gemeenten bekend, slechts één op de tien gemeenteambtenaren sport is bekend met de landelijke overheidsaanpak.

Lees ook: Zwemmen: gezond voor lichaam en geest

In beweging en uit een isolement

Ook de zwembranche kan uiteraard een rol van betekenis spelen in het bevorderen van de mentale gezondheid. Het zwembad is een plek waar jong en oud kan bewegen en met elkaar kan trainen, aan een aquasport kan meedoen of gezellig recreatief zich kan vermaken. Vooral ook geschikt voor mensen die vanwege klachten van bijvoorbeeld hun spieren en gewrichten minder makkelijk bewegen toch in beweging kunnen blijven. En dan met name ook onder de mensen. Een plek om je lichaam vitaal te houden, je hoofd even leeg te maken en je sociale contacten bij te houden. Samen met andere partijen in de gemeenten kan het zwembad helpen mensen in beweging te krijgen en uit een isolement te houden.

Kijk hier voor meer informatie over de Aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’

Kijk hier voor meer informatie over de factsheet ‘Mentale gezondheid in gemeentelijke beleid’


advertentie

Pomaz