Zwemmen: gezond voor lichaam en geest

Bewegen is gezond. Maar niet alleen dat, het geeft ook zelfvertrouwen en het is goed voor je sociale leven. Maar er zijn nog veel meer ‘positieve bijwerkingen’ te benoemen. Onderzoeker Richard Bailey ontwikkelde op basis van wetenschappelijke literatuur samen met collega onderzoekers en Nike het Human Capital Model waarin 88 effecten van bewegen (lees: zwemmen) worden benoemd, onderverdeeld in de zes kernwaarden. Wie nu nog niet te overtuigen is…


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Fysieke waarde
Dit is de meeste bekende waarde. Lichaamsbeweging heeft een positieve invloed op de gezondheid en vermindert de kans op ziekten zoals obesitas, hart- en vaatziekten, COPD en diabetes. Het is in elke levensfase effectief om te investeren in bewegen, maar hoe vroeger het wordt aangeleerd, hoe langer je er profijt van hebt. Daarnaast is bewegen, dankzij de effectiviteit en relatief goedkope inzet, ook de meest effectieve beleidsstrategie ter preventie van chronische ziekten.

Emotionele waarde
Behalve de fysieke voordelen is lichaamsbeweging ook van invloed op iemands emotioneel welzijn, vooral bij de jeugd. Het geeft zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde en heeft een positieve invloed op emotionele stoornissen en stemmingsstoornissen. Beweging heeft hetzelfde effect als antidepressiva en zorgt ervoor dat je lichaam efficiënter om kan gaan met angst en stress of zelfs kan tegengaan. De resultaten zijn wel afhankelijk van veel andere factoren zoals de trainers, andere leden en de omgeving.

Sociale waarde
Sport en bewegen biedt een positief sociaal klimaat waarin je sociale vaardigheden kunt ontwikkelen, vrienden kunt maken en daarmee je sociale netwerk kunt uitbreiden. Er bestaat al wel langere tijd discussie of sport mensen dichter bij elkaar brengt en in hoeverre het effect doorwerkt buiten het bewegen om. Maar wanneer bewegen op een gestructureerde, respectvolle en voor alle deelnemers veilige wijze wordt georganiseerd kan het zeker bijdragen aan de sociale ontwikkeling en kan het zelfs asociaal en crimineel gedrag onder jeugdigen tegengaan.

Persoonlijke waarde
Sport en bewegen kan van invloed zijn op iemands karakter. Het aantal onderzoeken naar de waarde van spel en lichaamsbeweging is groeiende. En hoewel er nog meer onderzoek nodig is, lijkt het aantoonbaar effect te hebben op samenwerking, communicatievaardigheden1, nemen van besluiten, probleemoplossend vermogen, verantwoordelijkheid, inlevingsvermogen en veerkracht. Deze effecten zullen uiteraard groter zijn door goede trainers en een vertrouwde sociale omgeving.

Intellectuele waarde
Er is geen enkel bewijs dat tijd die op school wordt besteed aan sport en bewegen van negatieve invloed is op de schoolprestaties. Sterker nog, fysieke activiteit leidt tot een toename van bloedtoevoer in de hersenen waardoor je onder andere alerter wordt en de hersenontwikkeling wordt gestimuleerd. Maar ook hoe meer je beweegt in je leven, hoe beter je op latere leeftijd cognitieve taken kunt uitvoeren.

Financiële waarde
Regelmatig bewegen is geassocieerd met 6-10% hogere salarisinkomsten. Mogelijk doordat bewegen leidt tot het verwerven van allerlei waarden die mensen uiteindelijk verantwoordelijker, competitiever en productiever maken. De financiële waarde is hiermee als het ware een resultaat van de fysieke, emotionele, individuele, intellectuele en sociale waarden van bewegen.


advertentie

VDH Watertechnology