11 oktober - ZwembadBranche Dag

‘Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water’

Nu de zomer nadert neemt de drukte in en om water toe. Maar een dagje aan het strand, een zwemtocht in een meer of een frisse duik in een rivier is niet zonder gevaren. Het is daarom belangrijk om de risico’s te kennen en goed voorbereid te zijn. Vandaag wordt daarom door een groot aantal betrokken partijen een landelijke campagne gelanceerd. Met de slogan ‘Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water’ wil men bewustwording creëren bij zwemmers in open water en hen ertoe aanzetten hun gedrag aan te passen.

Gedrag en risicobewustzijn

Nederland kent een rijke water- en zwemcultuur en activiteiten in en om het water vormen een onlosmakelijk onderdeel van ons leven, zeker in het zomerseizoen. Maar als gevolg van bijvoorbeeld onverwachte stroming, temperatuurverschillen en/of een overschatting van de eigen zwemvaardigheid kúnnen zwemmers in open water (in zee maar ook in meren of plassen) in de problemen komen. ‘Veilig in en uit het water’ maakt mensen bewust van de risico’s van zwemmen in open water. Chantal Tolboom – Heintjes is verantwoordelijk voor communicatie en marketing bij de Nationale Raad Zwemveiligheid en benadrukt dat het gedrag en risicobewustzijn van zwemmers de grootste invloed heeft op het ontstaan én voorkomen van problemen en dus een belangrijk onderdeel uitmaakt van de campagne. “Vorig jaar zomer is een gedragswetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en op basis daarvan is in nauwe samenwerking met de eerdergenoemde betrokken partners een communicatiestrategie ontwikkeld. Hiervoor is vervolgens een concepttest uitgevoerd, die zeer positieve resultaten heeft opgeleverd. Inmiddels heeft de optimalisatie plaatsgevonden en zijn we zover dat we de campagne kunnen lanceren op een aantal plaatsen in het land. Het doel is uiteindelijk om deze campagne na de pilot landelijk uit te rollen en verder uit te diepen.”

Lees ook Zorgen om zwemveiligheid kinderen: ‘let heel goed op kinderen in en rondom open water’

‘Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water

Met deze campagne wil men zwemmers ertoe aanzetten even te ‘checken’ onder welke omstandigheden zij het water in gaan en wie er mogelijk even een oogje op hen houdt. Daarbij worden handelingsperspectieven geboden en worden tips gegeven wat te doen als je zelf of een ander toch in de problemen komt. De komende jaren al onder deze naam verschillende campagnes over zwemveiligheid worden gelanceerd, de vandaag gelanceerde campagne ‘Wie checkt jou?’ is de eerste van deze reeks. Veilig in en uit het water maakt mensen bewust van de risico’s van zwemmen in open water. Het laat zien wat mensen zelf kunnen doen om hun veiligheid in het water te vergroten zodat er minder mensen in open water in de problemen raken en ze veilig in én uit het water komen.

Wat moet je zelf doen en kan je doen voor een ander?

Komt iemand in het water in de problemen?

  • Roep om hulp, bel 112 of alarmeer een lifeguard
  • Gooi iets dat blijft drijven
  • Of steek iets uit dat kan worden vastgepakt
  • ‘Coach’ iemand naar de kant
  • Blijf naar de persoon in het water kijken, zodat je weet waar hij of zij is
  • Spring nooit zelf in het water. Dan kun je zelf ook in de problemen raken.

Kom je zélf in het water in de problemen?

  • Raak niet in paniek
  • Ga op je rug drijven of gebruik iets dat je helpt drijven, zoals een voetbal
  • Roep of zwaai om hulp

Kijk voor meer informatie over de campagne ‘Wie checkt jou?’ op www.veiliginenuithetwater.nl

De campagne maakt onderdeel uit van het bredere ‘Nationaal Plan Zwemveiligheid’, een samenwerking tussen Nationale Raad Zwemveiligheid, Koninklijke Nederlandse Zwem Bond, Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen, Vereniging Sport en Gemeenten, Reddingsbrigade Nederland en VeiligheidNL.Interbad 2022