23 april ZwembadBranche Dag Belgie

Sport Toekomstverkenning: perspectief vitaliteit – voel je fit!

Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de sport in Nederland? Waar gaat het heen met de sport tussen nu en 2040? Welke kansen, maar ook keuzes, biedt dit voor de sportsector en het sportbeleid en wat zijn de bedreigingen? Deze vragen vragen stonden centraal in de recente Sport Toekomstverkenning (STV). De STV is een brede verkenning waar onderzoekers kijken naar het verleden en het heden van de sport. Dit geeft ons zicht op sport- en beweegontwikkelingen in de toekomst. De STV wil daarmee de discussie aanscherpen en inzicht bieden in trends in verleden en toekomst om zo te ontdekken waar kansen en valkuilen voor de sport liggen. En dat is natuurlijk ook interessant voor zwembaden.

Perspectieven op sport

De STV levert verschillende perspectieven op sport: verschillende ‘brillen’ waardoor je naar sport kunt kijken en dus ook hoe je daar als zwembad op in kunt spelen. De komende weken brengen wij de volgende perspectieven in kaart:


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.  1. sport om je fit te voelen (vitaliteit)
  2. sport om te beleven (belevenis)
  3. sport om te winnen (topsport)

Vitaliteit: Sport om je fit te voelen

De toekomst: Hoe, wanneer en met wie we sporten, dat bepalen we zelf. Voor iedereen is er wel een activiteit op maat, onafhankelijk van leeftijd of fysieke fitheid. Thuis volgen we onze favoriete lessen, of we sporten in de openbare ruimte. Op ieder gewenst moment spreken we af met bekenden of onbekenden, om samen te sporten of een wedstrijdje te spelen. Via sociale media delen we onze resultaten en onze accessoires monitoren onze prestaties. Iedereen krijgt trainingsschema’s en sportadviezen op maat. Deze passie voor sport draagt sterk bij aan onze fysieke en mentale gezondheid. Zo worden gezondheidsbedreigingen aangepakt zoals obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes en depressie. Met als resultaat: lagere zorgkosten, meer vitaliteit en een hoger levensgeluk van inwoners.
Het heden: ruim de helft van de Nederlanders sport wekelijks, tweederde sport minstens twaalf keer per jaar en Nederlanders bewegen structureel te weinig (slechts 44% voldoet aan de nieuwe beweegrichtlijnen).

Lees ook: Individualisering sport biedt nieuwe kansen zwembranche en Individualisering van de sport? Zo houd je banenzwemmen leuk!

Uitdagingen en kansen

Technologische ontwikkelingen. De opkomst van apps en wearables maken sportkennis voor iedereen toegankelijk. Bovendien kunnen gebruikers gemakkelijk en goedkoop in zelfgeorganiseerde groepen sporten, of zichzelf coachen met behulp van apparatuur. Het stimuleren van deze ongeorganiseerde groepen, met behulp van hedendaags techniek, biedt kansen.
Toename van ongeorganiseerde sportdeelname. Mensen sporten steeds vaker individueel op tijden dat men zelf kiest, baantjezwemmen is hiervan een goed voorbeeld. Een flexibel aanbod van zwemmen die aansluit op deze behoeften is dan van belang.
Toename inactieve groepen. Er zijn steeds meer senioren, chronisch zieken en mensen met een migratieachtergrond. De sportdeelname van deze groepen ligt over het algemeen lager, dat kan leiden tot verhoogde gezondheidsrisico’s. Voor senioren is bijvoorbeeld laagdrempelig, sociaal beweegaanbod onder professionele begeleiding van belang. Zwemmen is bij uitstek voor hen een geschikte sport, zowel voor de fysieke als geestelijke gezondheid. Voor migranten die nog niet zwemvaardig zijn, kan gekeken worden naar het aanbieden van zwemlessen voor volwassenen. Voor al deze doelgroepen is het interessant om samen met de gemeente en bewegingspartners zoals een fitnesscentrum en sportverenigingen te kijken hoe het bewegen door deze groepen in de vorm van zwemmen (in combinatie met andere vormen van bewegen) kan worden gestimuleerd.

Sport Toekomstverkenning

De Sport Toekomstverkenning is bedoeld om bij overheden, sportorganisaties en daarmee verbonden organisaties en bedrijven de gedachten over de toekomst van sport te scherpen en een discussie over de toekomst te verhelderen en te ondersteunen. De Sport Toekomstverkenning is gemaakt door het projectteam van RIVM- en SCP-medewerkers. De totstandkoming van de STV is begeleid door een Klankbordgroep, een Leescommissie en veel experts op het gebied van sport. Betrokkenen uit de sportwereld en daarbuiten hebben waardevolle input geleverd.

Kijk voor meer informatie over de Sport Toekomstverkenning op de site van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) of naar dit filmpje:

Met dank aan Allesoversport.nl: alle kennis over sport en bewegen op één plek.