Moeten kinderen meer bewegen? Lekker gaan zwemmen!

Overgewicht bij kinderen en jongeren staat in veel gemeenten op de agenda, overgewicht op jonge leeftijd leidt immers tot overgewicht op volwassen leeftijd. Reden voor veel gemeenten om al bij kinderen en jongeren aan de slag te gaan om dit tegen te gaan. Hoe? Door projecten op te zetten waarbij voeding en beweging centraal staan. Interessant voor zwembaden, zwemmen is immers voor kinderen ook een hele gezonde manier om te bewegen en af te vallen. Bij ‘Alles over sport’ lazen we een aantal mooie voorbeelden van aanpakken waar je als zwembad bij kunt aansluiten. Maar er zijn in Nederland meer initiatieven om overgewicht middels zwemmen helpen te bestrijden.

  • Kids in Action – 6 tot 12 jaar
    Kids in Action is een programma van twee jaar. Bijzonder is de samenwerking tussen vele verschillende specialisten: kinderartsen, beweeg- en leefstijladviseurs, fysiotherapeuten en diëtisten hebben het programma ontwikkeld en worden lokaal ingezet. Het start met een bezoek aan de huisarts en doorverwijzing naar de kinderarts. Na de kinderarts komen deelnemers bij de beweeg- en leefstijladviseur en de diëtist terecht. Het eerste halfjaar van het programma is vrij intensief. De deelnemer komt twee keer per week sporten, vier maanden lang, en daarna nog twee maanden één keer per week. Begeleid sporten wordt geleidelijk afgebouwd. Deelnemers krijgen de kans om dat zelf in te vullen bij een vereniging of sportschool, of door in het dagelijks leven meer te gaan bewegen.
  • Lees ook: Word gelukkig door al op jonge leeftijd te beginnen met zwemmen!

  • Skills4Life – 12 tot 18 jaar
    Signalering, behandeling en handhaving zijn de drie pijlers van Skills4Life. In de eerste fase worden leerlingen uit het voortgezet onderwijs gescreend op overgewicht, motorische achterstand en/of een zwak uithoudingsvermogen. Jongeren met een te hoge BMI worden doorverwezen naar fase 2: behandeling. In een intensief traject van zestien weken krijgen deelnemers wekelijks voedings- en gedragslessen en bewegen ze samen. Ouders worden hierbij betrokken. In fase 3, handhaving, volgen de jongeren gedurende veertien weken proeflessen bij lokale sport- en beweegaanbieders. Doel is instroom in reguliere sportlessen. Deze aanbieders zijn geschoold in het omgaan met de doelgroep en ontvangen informatie over de wensen en behoeften van elke deelnemer. Deze interventie gebruikt een digitaal leerlingvolgsysteem.
  • Gewichtige Gezinnen – 12 tot 18 jaar
    Sociale steun en samen gezond leven vormen de basis van Gewichtige Gezinnen. De interventie betrekt het hele gezin, plus een ‘steunmaatje’. Het steunmaatje kan een familielid zijn, maar ook een vriend, klasgenoot of buurman. Een heel jaar lang ontvangen deelnemers en hun steunmaatjes informatie over voeding en eetgedrag. Bijvoorbeeld via kookworkshops en groepsbijeenkomsten over emotie-eten. Ook gaan ze met elkaar bewegen en leren ze negatieve gedachten om te buigen naar positieve. Een fysiotherapeut, diëtist, psycholoog en een beweegmaatje helpen mee.Splash Software: dé alles-in-een oplossing voor zwembaden