15 oktober ZwembadBranche Dag

Ministerie van VWS geeft vervolg aan kwaliteitsimpuls zwemveiligheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bekend gemaakt tot eind 2020 een bedrag van bijna 600.000 euro beschikbaar te stellen voor verdere kennisontwikkeling over zwemonderwijs aan de Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. Hiermee geeft het ministerie een vervolg aan het project NL Zwemveilig en onderstreept het belang van zwemveiligheid en zwemonderwijs.

Maatschappelijke opdracht

Evert-Jan Hulshof, directeur van de Nationale Raad Zwemveiligheid, waardeert de voortzetting van de ondersteuning vanuit de Rijksoverheid enorm: “Onze organisatie werkt met passie voor de maatschappelijke opdracht om de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Deze opdracht wordt ondersteund door het doen van onderzoek en het bundelen van bestaande praktijkkennis binnen NL Zwemveilig. Dit project sluit bovendien aan op de wens van de Tweede Kamer en van minister Bruins om samen met de zwembranche te zorgen voor kennisdeling en het verder verbeteren van zwemveiligheid in Nederland.”


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid

Het project NL Zwemveilig wordt gecoördineerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid namens de zwembranche en ondersteund door het ministerie van VWS. De afgelopen jaren is al veel kennis verzameld in samenwerking met de partners Mulier Instituut, Hogeschool Windesheim, Hanzehogeschool Groningen en Kenniscentrum Sport. De samenwerking heeft tot nu toe concrete nieuwe kennis over zwemveiligheid opgeleverd over bijvoorbeeld schoolzwemmen, verdrinkingscijfers, de betekenis van zwemveiligheid, zwemlesduur en (motorisch) leren in het zwemonderwijs. Vandaag publiceert het Mulier Instituut een rapport over zwemles en de opinie van zwemlesaanbieders en een rapport met onderzoeksresultaten over verdrinking in Nederland. Verder heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid mede op basis van NL Zwemveilig per 1 januari 2018 de volgende vernieuwingen doorgevoerd: de nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid, de vernieuwde exameneisen diplomazwemmen Nationale Zwemdiploma’s en het nieuwe uiterlijk van de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C.

Lees ook: Gaat leren zwemmen met een iPad makkelijker?

Kennisontwikkeling

De vervolgimpuls zorgt voor een versteviging van de bereikte resultaten en maakt de komende jaren concrete kennisontwikkeling mogelijk op de volgende gebieden: monitoring van zwemveiligheid, achtergronden van verdrinking, zwemveiligheid van kwetsbare groepen, zoals kinderen met een beperking en asielzoekers, zwemveiligheid in open water en gebruik van technologische hulpmiddelen. Verder richt het project zich op de rol van de overheid, basisscholen, ouders en zwemlesaanbieders bij zwemveiligheid en op actieve voorlichting en communicatie.


advertentie

E.B.T.C.