15 oktober ZwembadBranche Dag

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ wordt Nationale Raad Zwemveiligheid

Gisteren onthulde Evert-Jan Hulshof, directeur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, de nieuwe naam van zijn organisatie tijdens de aftrap van de Praktijkdag Zwemonderwijs. Met ingang van 1 januari 2018 gaat de stichting verder als Nationale Raad Zwemveiligheid. De nieuwe organisatienaam past binnen een aantal vernieuwingen die op 1 januari 2018 wordt doorgevoerd zoals de aankondiging van de nieuwe nationale norm zwemveiligheid, de introductie van het nationale zwemdiploma en de doorontwikkeling van de exameneisen.

Foto: Gerben Pul

Licentie Nationale Zwemdiploma’s

De Nationale Zwemdiploma’s worden vanaf volgend jaar alleen nog maar verstrekt door zwemlesaanbieders die aan de eisen voldoen van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s, de vervanging van de huidige Licentie Zwem-ABC. Deze licentie garandeert dat zwemlesaanbieders werken met gekwalificeerd personeel dat in het bezit is van een VOG, een zwemlesplan hanteren en ouders op de hoogte houden van de vorderingen van het kind. Het biedt daarmee zwemlesaanbieders die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen de ruimte om met hun eigen zwemlesmethodiek aan te sluiten. Dat geldt onder meer voor Superspetters van de KNZB, door de aanpassing van de licentie Nationale Zwemdiploma’s is SuperSpetters nu de eerste methode buiten het Zwem-ABC om die onder deze licentie valt.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid

Nationale Norm Zwemveiligheid

Tevens is er een nieuwe definitie van zwemveiligheid ontwikkeld en is er een nieuwe nationale norm zwemveiligheid geïntroduceerd. Deze norm hangt samen met de aanpassing van de exameneisen van het Zwem ABC. De huidige titel voor deze exameneisen, de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwem-ABC (afgekort BREZ), wordt vervangen door de nieuwe naam: Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. Met de herziening sluiten de exameneisen beter aan bij de verschillende niveaus van het beheersen van de vaardigheden. Er is opnieuw bekeken welke vaardigheden je nodig hebt om te overleven en plezier te hebben in het water. Onderdelen die niet voldeden, zijn aangepast of geschrapt en nieuwe onderdelen zijn toegevoegd. Zo zijn bijvoorbeeld de kledingeisen aangepast naar lange mouwen en lange broek in plaats van korte mouwen en korte broek. Daarnaast blijft het beheersen van een goede techniek belangrijk om te overleven.

Verschillende diplomalijnen

Tevens werd gisteren het 15 miljoenste Nationale Zwemdiploma uitgereikt aan de 7-jarige Eline de Klein door prof.mr. Pieter van Vollenhoven. Het uitreiken van zwemdiploma’s gebeurde al voor de Tweede Wereldoorlog. Nederland kende toen verschillende diploma’s met verschillende inhoudelijke eisen. Na de oorlog vond er enigszins stroomlijning plaats doordat de overheid in 1984 besloot om te komen tot het Nationaal Zwemdiploma, uitgegeven door de voorganger van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Destijds reikte Prins Bernhard het eerste Nationale Zwemdiploma uit. In de tussentijd zijn er naast het Nationaal Zwemdiploma meerdere diplomalijnen op de markt gekomen waaronder de diploma’s van ENVOZ, KNZB (SuperSpetters) en EasySwim. Daarmee is het aantal uitgereikte zwemdiploma’s inmiddels ver boven de 15 miljoen uitgekomen.


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier