Mentale gezondheid jeugd is verslechterd: bewegen kan een krachtig middel zijn


Vorige week publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek het jaarrapport 2023 Landelijke Jeugdmonitor waarin onder meer is gekeken naar de de mentale gezondheid van de jeugd. De resultaten zijn zorgwekkend, in vijf jaar tijd is het percentage jongeren dat in de afgelopen twee weken hinder ondervond van slaapproblemen en het percentage jongeren met psychische klachten in de afgelopen vier weken verdubbeld. Deze alarmerende cijfers werpen niet alleen een schaduw over het welzijn van de jeugd, maar benadrukken ook de groeiende impact van slaaptekort. Het is dus hoog tijd om collectief stappen te ondernemen. Bewegen, en dus ook zwemmen, kan een krachtig middel zijn in de strijd tegen psychische klachten bij de jeugd.

Noodzaak

In de afgelopen vijf jaar is het aantal jongeren met slaapproblemen, psychische klachten en depressie zorgwekkend toegenomen, volgens recente bevindingen van het CBS. In 2022 gaf maar liefst 22 procent van de jongeren tussen 12 en 25 jaar aan slaapproblemen te ervaren, vergeleken met 14 procent in 2017. Deze cijfers onderstrepen niet alleen de groeiende uitdagingen voor de mentale gezondheid van de jeugd, maar benadrukken ook de dringende noodzaak van gezamenlijke inspanningen van beleidsmakers, ouders en de gezondheidszorg om actie te ondernemen. De jeugd (meer) in beweging brengen kan daarbij zeker helpen, regelmatige lichaamsbeweging kan de kwaliteit van de slaap verbeteren. Bekend is dat een goede nachtrust essentieel is voor de mentale gezondheid en het ontbreken ervan juist kan bijdragen aan psychische klachten.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de luchtbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Belang bewegen

  1. Stressvermindering: Lichaamsbeweging helpt bij het verminderen van stressniveaus. Tijdens fysieke activiteit komt het lichaam in een staat van alertheid, wat kan helpen om spanningen en angst te verminderen.
  2. Endorfineafgifte: Beweging stimuleert de afgifte van endorfines, neurotransmitters die verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van positieve gevoelens en het verminderen van pijn wat kan zorgen voor een natuurlijke ‘stemming-boost’.
  3. Verbeterde zelfwaardering: Het behalen van persoonlijke bewegingsdoelen kan leiden tot een gevoel van prestatie en een positiever zelfbeeld. Dit kan belangrijk zijn voor mensen die kampen met psychische klachten, waar zelfwaardering soms wordt beïnvloed.
  4. Cognitieve functie: Beweging heeft positieve effecten op de cognitieve functies, zoals concentratie en geheugen. Dit kan vooral nuttig zijn voor mensen met psychische klachten, waarbij deze functies soms verminderd kunnen zijn.
  5. Sociale interactie: Groepsactiviteiten of sporten kunnen sociale interactie bevorderen, wat op zijn beurt kan bijdragen aan het verminderen van gevoelens van isolatie en eenzaamheid, die vaak samengaan met psychische klachten.

Lees ook: ‘Opvoeding van de jeugd bepaalt de toekomstige mentale kracht van onze samenleving’

Stichting Life Goals

Stichting Life Goals is een organisatie die de kracht van sport inzet om het leven van mensen gezonder, vitaler, en vol zelfvertrouwen te maken. In Nederland zijn meer dan 1,3 miljoen mensen in kwetsbare posities die niet of nauwelijks aan sport deelnemen, waaronder kwetsbare jongeren en mensen in de geestelijke gezondheidszorg. Life Goals ontwikkelt sociale sportinitiatieven speciaal voor deze doelgroepen, verspreid over het hele land, met behulp van een uitgebreid netwerk van partners om jaarlijks duizenden mensen te bereiken. De organisatie biedt ondersteuning aan hen die een sociaal sportinitiatief willen starten voor groepen in een sociaal kwetsbare positie middels begeleiding, concrete projecten en handige tools. Hiermee kunnen nieuwe initiatieven worden gelanceerd en bestaande worden versterkt, waardoor er een landelijk netwerk van sociale sportinitiatieven ontstaat waar duizenden mensen in kwetsbare posities kunnen deelnemen. Wil je meer weten? Kijk op Stichting Life Goals.

Hoewel beweging voordelen kan bieden, is het aan te raden om bij aanhoudende psychische klachten professioneel hulp in te schakelen.


advertentie

Pomaz