Het zwembad: ‘de apotheker met het goedkoopste medicijn’

De huidige organisatie en financiering van sportvoorzieningen zijn niet toekomstbestendig, daarom moet de overheid het tij keren en nu meer investeren in sport en bewegen. Zo luidde de uitkomst van het rapport van de NLsportraad ‘De opstelling op het speelveld’. Om bewegen toegankelijk te maken voor iedereen pleit men voor een grotere rol van de overheid, een interdepartementale samenwerking en inkomensmaatregelen. De raad adviseert verder om de verantwoordelijkheden en taken van de overheden en van de sportbranche vast te leggen in een sportwet. Krijgen wij Nederland zo in beweging voor een gezonde leefstijl?

Sportwet

Volgens André de Jeu (VSG) zal je niemand horen zeggen dat meer investeren in de sport een slecht idee is. Maar of het invoeren van een sportwet gaat helpen, vraagt hij zich af. “Bij wetten denk je aan regelgeving en handhaving en een overheid die vertelt hoe het moet. Belangrijk als je wil voorkomen dat het de verkeerde kant opgaat, maar als je op de goede weg bent is het overbodig. Of werkt het zelfs contraproductief.” Wel gelooft De Jeu in een interdepartementale aanpak. “Als je sport toegankelijk wil maken voor iedereen, zullen de verschillende betrokken departementen hieraan moeten bijdragen en geld beschikbaar moeten maken.” Maar het belangrijkste is lokaal maatwerk, zo benadrukt De Jeu. “Met elkaar om tafel en met elkaar afspraken maken op lokaal niveau werkt uiteindelijk het beste, hier is geen sportwet voor nodig.” Als voorbeeld noemt De Jeu de sportakkoorden. “Lokaal wordt met elkaar gekeken naar mogelijkheden en worden afspraken gemaakt. Zo stimuleer je ook het ondernemerschap van de betrokken partijen, het zien van kansen en deze ook benutten. Natuurlijk is het belangrijk dat de zwembaden ook aan tafel zitten bij deze overleggen.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: ‘Gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid onder zwemaanbieders het sterkst’

Gratis zwemmen?

Gelukkig Ziet De Jeu ook dat zwembaden steeds vaker zijn betrokken bij de sportakkoorden. “Zwembaden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de vitaliteit van Nederland. Bewegen in het water kun je je leven lang en het is ook heel geschikt voor juist die doelgroepen waar men het bewegen toegankelijker voor wil maken.” De Jeu zou dan ook graag willen zien dat het zwembad van de sportbegroting wordt gehaald, binnen het domein sociaal welzijn zijn er veel meer mogelijkheden. In het simpelweg gratis aanbieden van bewegen gelooft hij niet. “Als geld het probleem is, gaat het meer om de benadering.” Wel vindt De Jeu dat er meer moet worden geïnvesteerd in de rol die het zwembad, of het nu gaat om een gemeentebad of commerciële exploitatie, kan spelen bij vitaliteit en preventie. “Er wordt nu veel overheidsgeld gestoken in de accommodatie, maar bovenal moet er gebruik van worden gemaakt.” De Jeu denkt bijvoorbeeld aan de natte gymles. “Niet om te leren zwemmen, maar bewegen in het water is ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast laat het zien hoe leuk en gevarieerd zwemmen is. Goed voor de jeugd én de zwembaden.”

Kansrijk

Of je je nou wel of niet kunt vinden in het rapport van de NLSportraad, de discussie is volgens De Jeu heel waardevol. “Natuurlijk is door de coronacrisis de urgentie van bewegen toegenomen en de brandbrief ‘Bewegen het nieuwe normaal’ van prominenten zoals Erik Scherder en Joop Alberda werkt als een vliegwiel. Maar de zorg om onze vitaliteit is niet nieuw, al eerder is de ambitie uitgesproken dat meer mensen moeten voldoen aan de beweegrichtlijn.” Wel hoopt De Jeu dat er nu concreet wordt gewerkt aan een aanzet binnen de verschillende betrokken ministeries waarmee het volgende kabinet aan de slag kan gaan.” Met een voorspelling dat de zorgkosten in 2040 zullen verdubbelen tot 175 miljard, is de nood aan de man. “Het is overduidelijk dat er iets moet gebeuren, maar ook kan gebeuren. Wij hebben nu de wind in de zeilen en dat maakt het kansrijk om Nederland echt vitaler te maken. Met de sportsector en zeker de zwembaden als apotheker met het goedkoopste medicijn.”

Download hier het rapport ‘De opstelling op het speelveld’


advertentie

XS2 voor Zwembaden