10 oktober ZwembadBranche Dag

‘Gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid onder zwemaanbieders het sterkst’

Meer dan ooit is duidelijk dat bewegen van groot belang is voor een gezonde samenleving. Het houdt je vitaal en daarnaast helpt het tegen eenzaamheid, bewegingsarmoede, verminderde motorische vaardigheden bij kinderen en te weinig weerbaarheid. We realiseren het ons steeds meer, maar evengoed voldoet nog slechts 50% aan de norm voor voldoende sporten en bewegen. Dat moet omhoog, maar dan moet er wel wat veranderen. Zo luidt de conclusie van het rapport van de NLsportraad ‘De opstelling op het speelveld’ dat gisteren is aangeboden aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport). De rijksoverheid moet de regie nemen en sport en bewegen mogelijk en betaalbaar maken voor iedereen.

Niet toekomstbestendig

Momenteel voldoet slechts 50 procent van de Nederlanders aan de beweegnorm en juist de mensen die voor hun gezondheid en sociale contacten het meest van sport én bewegen kunnen profiteren, nemen niet deel. Cijfers die de NLsportraad zorgen baart. Volgens Bernard Wientjes, oud-voorzitter van VNO-NCW en lid van NLsportraad, moeten we het probleem dan ook zeker niet onderschatten. “Er komt een epidemie op ons af die veel groter is dan corona: obesitas. Het gevaar van niet of amper bewegen is groter dan van corona.” De raad wil daarom dat meer mensen gaan bewegen, in 2025 wil men naar 60 procent. Maar dan moet er nog wel veel veranderen. De huidige organisatie en financiering van sportvoorzieningen zijn nu nog ‘niet toekomstbestendig’. Daarom moet de overheid het tij keren en nu investeren in sport en bewegen.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Lees ook: Duurzame sportinfrastructuur: zwemmen toegankelijk houden voor iedereen!

Bereikbaar én betaalbaar

NLsportraad luidt de noodklok en vindt dat er nu echt iets moeten gebeuren, men pleit daarom voor een grotere rol van de overheid. De bewindspersoon die verantwoordelijk is voor sport moet ruimte krijgen om interdepartementaal coördinerend op te treden waardoor verkokering wordt tegen gegaan en er meer kan worden bereikt. De raad adviseert om de verantwoordelijkheden en taken van de overheden en van de sportbranche vast te leggen in een stelsel met een wettelijke basis. Op die manier kan worden gezorgd voor voldoende sportvoorzieningen en goede kwaliteitseisen, zoals bijvoorbeeld nu ook gelden in het onderwijs en de kinderopvang. Die basis ontbreekt nu en maakt bewegen nog niet toegankelijk voor iedereen. Om Nederland in beweging te krijgen én te houden moet een gezonde leefstijl bereikbaar én betaalbaar zijn voor iedereen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Naast de brandbrief van zorgprofessionals vorige week, wordt hiermee ook nogmaals benadrukt hoe belangrijk het stimuleren van een gezonde leefstijl is. Overduidelijk kan het zwembad hierin een rol spelen. Sterker nog dat doet het al en graag. Uit recent onderzoek van het Mulier Instituut bijkt dat onder van alle aanbieders het gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid onder zwemaanbieders (88 procent) het sterkst is. Om te zorgen dat de zwembranche deze rol nog beter kan vervullen is een betere organisatie en financiering door de overheid nodig. Zeker als straks blijkt hoe zwaar de zwembaden en zwemscholen het hebben gehad door corona. Want de zwembranche kan én wil als geen ander de strijd aangaan tegen eenzaamheid, bewegingsarmoede, verminderde motorische vaardigheden bij kinderen en te weinig weerbaarheid.

Download hier het rapport ‘De opstelling op het speelveld’


advertentie

ZwembadBranche Dag 2023