Steunpakket 2021: geen versoberingen

Nu de cijfers op blijven lopen en de impact van het coronavirus op onze economie nog steeds groot is, wordt afgezien van de geplande versoberingen. Daarnaast wordt het pakket voor de zwaarst getroffen sectoren uitgebreid. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet, wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen en het volhouden totdat de maatregelen niet meer nodig zijn. Om vervolgens daarna weer volop te kunnen draaien. Ook voor de zwembranche is dit goed nieuws. Hier een paar steunmaatregelen op een rij.

NOW – Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. Dit betekent dat werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, bij UWV een tegemoetkoming voor 3 maanden kunnen aanvragen ter hoogte van maximaal 80% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Werkgevers die NOW3-steun ontvangen, zijn verplicht om zich in te spannen om werknemers naar nieuw werk te begeleiden als zij werknemers ontslaan. Werkgevers kunnen hierbij gebruikmaken van de verschillende mogelijkheden uit het Sociaal Pakket.

  • NOW 3.2: Voor de NOW 3, tweede tijdvak (januari, februari, maart) is de beoogde aanvraagperiode 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.
  • NOW 3.3: Voor de NOW 3, derde tijdvak (april, mei, juni) wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021.

TVL – Tegemoetkoming Vaste Lasten

De TVL blijft hetzelfde, maar krijgt een nieuw subsidiepercentage. Deze wordt afhankelijk van het omzetdervingspercentage en bedraagt tussen de 50 en 70%. Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Het kabinet voert deze verruiming in voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding van de SBI-codes voor de TVL blijft ook in het eerste kwartaal van 2021.

TONK – Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Het kabinet beseft ook dat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en dat er mensen tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Ook vijf andere belastingmaatregelen worden verlengd tot die datum, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Daarnaast treft het kabinet twee nieuwe maatregelen. Allereerst geldt tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en – testkits. Ten tweede stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Vragen?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

Het beheersen van de juiste zwemwaterkwaliteit