Vanavond persconferentie: ‘cold and lonely’ zwembad?

Gisteren was er crisisoverleg in het Catshuis. Het aantal besmettingen loopt op en de druk op de zorg neemt toe. Met Kerst in het vooruitzicht neemt de onrust in Den Haag toe. Betekent deze opleving een derde golf en zal de kerstperiode de situatie verergeren? Na het overleg van gisteren waren alle media eensgezind: er komen nieuwe maatregelen. Ook wordt gezegd dat de zwembaden weer moeten sluiten.

Urgentie

Zojuist is het crisisberaad bijeen gekomen voor overleg over strengere coronamaatregelen, hierna volgt een extra ministerraad met alle leden van het kabinet en aan het einde van de middag worden de burgemeesters van het Veiligheidsberaad helemaal bijgepraat. Vervolgens zal minister-president Rutte vanavond om 19.00 een persconferentie houden, dit keer vanuit het Torentje. Alles wijst op urgentie. Men lijkt geen tijd te willen verliezen om strengere maatregelen te nemen. In de wandelgangen wordt er zoals altijd weer veel gespeculeerd, maar alles lijkt erop dat niet-essentiële winkels een tijdje moeten sluiten net als ‘plekken waar mensen samenkomen en bewegen’ zoals musea, theaters en pretparken. Mogelijk wordt ook de kerstvakantie voor scholen verlengd. En wat betekent dit voor de zwembaden? Vallen zwembaden onder de ‘plekken waar mensen samenkomen en bewegen’?

Weloverwogen besluit

Nog niks is zeker, maar het zou heel goed kunnen dat zwembaden moeten sluiten. Of zwembaden dan weer een uitzondering vormen op de sport? De binnensport en sportscholen worden nog niet genoemd, maar gezien de ernst van de situatie wordt ook niks uitgesloten. Het lijkt niet meer te ontkennen, de handrem moet worden aangetrokken. De aangescherpte maatregelen zullen hoe dan ook impact hebben op onze (mentale) gezondheid, welzijn en de economie. Het is vandaag aan Den Haag om te bepalen wat nu het meeste effect oplevert. En daarbij de afweging te maken wat in het belang is van onze algehele gezondheid. Het sluiten van zwembaden doen wij natuurljk niet graag, het heeft grote gevolgen voor onze zwemfans, zwemleskinderen en voor iedereen die met passie werkt bij een zwembad of zwemschool. Maar als het dan moet, laat het dan een weloverwogen besluit zijn en hopen dat wij daarmee ook echt een verschil kunnen maken.

Lees ook: Steunpakket 2021 zonder versoberingen

Besluitvorming coronawet

Tot de persconferentie vanavond blijft het vooralsnog onzeker wat er nu precies gaat gebeuren en of zwembaden moeten sluiten. Wat echter wel zeker is, het proces tot aan de uiteindelijke uitvoering is nu anders. Door de coronawet van 1 december zullen er geen noodverordeningen meer worden afgegeven. Maar hoe verloopt de besluitvorming dan nu en wat betekent een uitspraak van de minister-president vanavond voor de uitvoering ervan?

  • Invoeren maatregelen.Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan kan de overheid door de coronawet maatregelen nemen of bestaande maatregelen aanpassen of opheffen. De maatregelen komen dan te staan in een regeling, de ministeriële regeling. Maar voordat deze regeling ingaat, mogen verschillende organisaties zich hierover buigen. Daarna neemt het kabinet een besluit. Dit besluit moet worden voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer, waarna zij een week de tijd hebben om erover te debatteren en te besluiten of de regeling mag worden ingevoerd of niet.
  • Direct invoeren maatregelen. Als het kabinet vindt dat de situatie ernstig is en er niet een week gewacht kan worden, mag men besluiten dat de regeling meteen ingaat. Dit zal hoogstwaarschijnlijk vanavond het geval zijn. Het kabinet legt dit dan voor aan de Tweede en Eerste Kamer als een uitzonderlijke situatie. Maar ook dan heeft men een week te tijd om te besluiten of men het ermee eens is. Als dat niet zo is, wordt de regeling teruggedraaid. Wat de maatregelen voor vanavond betreft, ook vanuit de oppositie wordt nu aangedrongen op strengere maatregelen.
E.B.T.C.