Ben jij ambassadeur van jullie zwemleswerkplan?

Iedere zwemlesaanbieder heeft een ‘zwemleswerkplan’. Er staat in beschreven wat de visie is van de werkgever op zwemles en hoe de lessen in de praktijk zijn georganiseerd. Docenten die ergens nieuw in dienst komen, krijgen dat plan ook uitgereikt. Er wordt getekend voor ontvangst en daarna belandt het in een la…

Visie hebben

Ik denk dat het goed is dat de visie en werkwijze van een team regelmatig besproken wordt. Wat vinden collega’s individueel van de visie en is iedereen het daarmee eens? Hoe staat de visie en werkwijze op de website vermeld? Wordt er ook werkelijk zo gewerkt tijdens de zwemlessen? En praten we daarover tijdens het contact met ouders? En met elkaar, in het team om te toetsen of de in het plan opgeschreven visie en werkwijze nog steeds actueel is en iedereen er lekker mee kan werken? Bespreek jij wel eens met je team ieders persoonlijke mening over de inhoud van je zwemleswerkplan? Oftewel zijn alle collega’s in het team ambassadeur van de visie? Lukt het iedereen vanuit persoonlijke overtuiging uit te voeren wat er op de website staat? En wie vraagt er naar de inhoud van het zwemleswerkplan tijdens het solliciteren, nog voordat hij ergens gaat werken?


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Robotzwemles? Elke les telt, dus make it count!

Visie ontbreekt

Als freelance docent vraag ik er altijd om als ik voor het eerst ga invallen. Als het lukt, ga ik ook een middag observeren zodat ik een goed beeld heb van de gang van zaken en mij daarop kan voorbereiden. Ik bekijk de website zodat ik weet wat er wordt gecommuniceerd over de zwemlessen en in wat voor systeem ik kom te werken. Ook voor trainingen en bedrijfsadvies doe ik onderzoek van tevoren naar de visie en werkwijze van de locaties waarmee ik ga samenwerken. Zodoende kom ik er regelmatig achter dat wat er op papier en de website staat en wat er op de werkvloer gebeurt, niet altijd met elkaar overeenkomen. Bijvoorbeeld dat er weinig spelend leren wordt toegepast waar dat wel als visie wordt beschreven. Of dat de visie stelt dat je pas zwemveilig bent na het afronden van het hele traject, maar dat diploma’s nog los verkocht worden en dat collega’s eigenlijk ook vinden dat kinderen na B wel goed genoeg kunnen zwemmen. Dat er voor een kapitaal aan stuurkaarten aanwezig is in het bad, maar niemand gebruikt ze. Of dat er een hele kar met kurken op de zwemzaal staat terwijl er in het werkplan staat ‘met gebruik van zo min mogelijk hulpmiddelen’. Of dat je schrijft dat je gevarieerd lesgeeft, maar in de praktijk hele lesdelen vult met lange banen zwemmen. Dat er een zwemlesconcept is met een hele storyline, maar niet een docent daar iets mee doet tijdens de lessen.

Nuttig

Ik vind het vanzelfsprekend dat collega’s zich gedragen volgens het gedachtengoed (visie) van hun werkgever. Het zorgt voor samenhang en verbondenheid in het team. Iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht en handelt ernaar. Ouders en kinderen merken dat. Ik zou dan ook iedereen willen aanmoedigen eens kritisch te kijken naar de overeenkomsten tussen het zwemleswerkplan en de inhoud van de website enerzijds en de gang van zaken en het gedrag van het team op de zwemzaal tijdens de lessen anderzijds. Wat gaat goed en wat kan anders? Besteed er eens een werkoverleg aan. Formuleer een paar pittige stellingen en discussieer er eens over met elkaar.  Zeggen wat je doet en doen wat je zegt, is best een uitdaging!

Deze blog is geschreven door Nicolette Smale. Nicolette is freelance zwemonderwijzer en teamleider en heeft 25 jaar ervaring met relatiemanagement in het bedrijfsleven. Met haar eigen bedrijf geeft ze trainingen en bedrijfsadviezen aan zwembaden over alles wat met zwemles te maken heeft, met als specialisme klanttevredenheid.


advertentie