Robotzwemles? Elke les telt, dus make it count!

Ik zie het steeds vaker: robotzwemlessen. Ik heb het dan niet over lessen met robotten die werkzaamheden overnemen, maar over ‘statische’ en eenzijdige zwemlessen waarbij kinderen gedurende de gehele les op een en dezelfde manier zwemmen of voortbewegen. Zonder enige andere prikkel. Ik noem deze lessen robotlessen.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Het WOW-effect

Oefening baart kunst en van veel herhalen word je sterker. Maar er is een wezenlijk verschil tussen herhalen en oefenen en een bijna geautomatiseerde robotles. Nu de baden weer openbaar toegankelijk zijn, baan ik me wel eens een weg naar diverse zwembaden. Tot mijn verbazing zie vaak dat ‘robotlessen’ in nog veel zwembaden aan de orde van de dag zijn. Vijfenveertig minuten lang zwemmen in een rechthoekige vorm, twintig minuten rugslag, twintig minuten schoolslag, aan het einde even spelen en weer naar huis. Als robotjes zwemmen de kinderen achter elkaar, zonder enige onderbreking. De lestijd is wel effectief, kinderen staan immers weinig stil en kunnen veel herhalen en oefenen. Ik vraag mij alleen zeer af of een leven lang zwemplezier hiermee wordt bereikt en of kinderen op deze manier worden gestimuleerd om tot het C-diploma te gaan. Er is weinig beleving en inleving en nauwelijks plezier. Structuur is fijn voor kinderen, net als duidelijkheid en voorspelbaarheid. Maar zo nu en dan een onverwachte prikkel zorgt voor dynamiek in je les en voor een verrassend WOW-effect. Kinderen zelf laten experimenteren, gestuurd of vrij, kan hele mooie resultaten opleveren.

Lees ook: Ode aan de zwemlesouder

Verschil maken

Gelukkig beseffen steeds meer zwemonderwijzers dit en ook de ouders gaan het steeds meer waarde-ren. Ze zien het niet meer alleen als spelen, maar ook als leren. Het is dan wel heel belangrijk dat je als zwemlesaanbieder de ouders goed informeert over waarom je het doet en dat je het tijdens de les ook daadwerkelijk toepast. Gelukkig is zwemles geven één van de weinige banen wat echt mensenwerk is en naar mijn idee altijd ook zal blijven. Er kan geen robot worden ingezet om zwemles te geven, we hebben te maken met de acute veiligheid van leskinderen. En dat is maar goed ook, want wij kunnen als zwemonderwijzer het verschil maken. Het verschil of een kind wel of niet graag naar zwemles komt. Hoe fijn is het als een kind niet kan wachten tot het weer naar zwemles mag, een groter compliment is er toch niet? Ons doel is kinderen een leven lang zwemplezier te geven en dat kunnen wij verster-ken met iedere zwemles die een kind bij ons volgt. Vanaf de eerste zwemles tot en met de laatste. Elke les telt, dus make it count!

Deze blog is geschreven door Britt Klaassen-Anholts. Britt is zwemonderwijzer en docente bewegingsonderwijs, heeft een eigen zwemschool en een zwemorganisatie die zich richt op het helpen van ouders en kinderen op weg naar een zwemdiploma, genaamd: Met succes op zwemles!


advertentie

Hellebrekers