Wat is de impact van hogere energieprijzen?

In Nederland zijn de afgelopen jaren de energieprijzen flink gestegen. Zwembaden zijn grote energieverbruikers en daarmee gevoelig voor veranderingen in energieprijzen. Maar hoe staat het er nu echt voor? Het Mulier Instituut vroeg het VSG-panel wat de impact is van de energieprijsstijging op de openbare overdekte zwembaden in Nederland. Welke problemen verwachten sportambtenaren?

Duurzame oplossingen

De helft van de gemeenten verwachten een stijging van de energiekosten. Voor een derde van de zwembaden heeft deze stijging geen of weinig invloed op de exploitatie. Bij de andere zwembaden verwachten de sportambtenaren dit wel en bij zo’n 18% verwachten de gemeenten negatieve exploitatiecijfers. Om minder afhankelijk te zijn van de energieprijzen onderzoeken veel gemeenten de mogelijkheden voor een duurzame oplossing op langere termijn. Ze hebben nog geen concrete plannen of zijn aan het uitzoeken of nieuwbouw of renovatie een mogelijkheid is. Wel zijn er zwembaden die kortetermijnoplossingen realiseren.


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.Kortetermijnoplossingen
  • De helft van de gemeenten belast de exploitant van de zwembaden al met het vinden van een oplossing voor de stijging van de energiekosten.
  • Iets minder dan de helft van de gemeenten lost de stijging van de energiekosten op door de tarieven te verhogen. Verlagen van de temperatuur van het badwater en de
  • Een derde denkt aan kortetermijnoplossingen zoals het verlagen van de omgevingstemperatuur, het toepassen van kleine en snelle verduurzamingen binnen de zwembaden zoals het vervangen van de verlichting of isolatie, verlenen van uitstel van betaling van de zwembaden of het afsluiten van een ander energiecontract.

Lees ook: Betaalbaar verduurzamen met ‘no-regret maatregelen’

Energiegevoeligheid

Het terugdringen van het energieverbruik van zwembaden vraagt om grootschalige verduurzaming van zwembaden, maar dit komt slechts bij een deel van de gemeenten van de grond. In 43 procent van de zwembaden hebben sinds de bouw duurzame renovaties plaatsgevonden. Dat gaat vooral om ‘laaghangend fruit’, zoals zonnepanelen en ledverlichting . Grootschalige duurzaamheidsmaatregelen waren er weinig. In 57 procent van de zwembaden zijn nog geen duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Dit beeld zien we echter niet alleen bij zwembaden, maar in de hele sportsector. Het Mulier Instituut stelt in haar rapport dat voor het aanpakken van het probleem van de energiegevoeligheid van zwembaden een versnelling op de verduurzaming wel gewenst is, met maatregelen die meer impact hebben. En dat de huidige kortetermijnoplossingen het onderliggende probleem van het hoge energieverbruik onvoldoende oplossen, ze zijn vooral financieel van aard. Maar voor de lange termijn zijn veel gemeenten nog zoekende en zijn er nog weinig concrete plannen waardoor veel zwembaden kwetsbaar blijven voor wisselende energieprijzen.

Onderzoek

De resultaten komen uit een vragenlijst onder het VSG-panel. In totaal hebben 91 sportambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de zwembaden in de gemeente de vragenlijst ingevuld. Zij verstrekten informatie over in totaal 168 openbare overdekte zwembaden.

Lees voor meer informatie de factsheet ‘Impact energiekosten op zwembaden‘.


advertentie

Dewi Online