Versoepeling maatregelen: mogen kinderen weer zwemmen?

Het is 21 april, de klok slaat 19.00 en miljoenen Nederlanders zitten aan de buis gekluisterd te wachten op premier Rutte. Worden de maatregelen versoepeld? Wat eerder al was uitgelekt wordt door Rutte bevestigd. De maatregelen worden versoepeld, maar mondjesmaat. De basisscholen gaan weer beginnen, de middelbare scholen zullen later volgen en kinderen tot en met 12 jaar mogen buiten trainen zonder afstand te houden. Verder houdt de intelligente lock down aan tot 20 mei. Velen maken de balans gelijk op: wat betekent dit voor mijn situatie?

Weinig risico

Kinderen tot en met 12 jaar mogen straks naar school zonder dat zij rekening hoeven te houden met de 1,5 meter. Ook mag deze groep kinderen weer buiten gaan trainen, zij hoeven geen rekening te houden met de 1,5 meter en mogen dus ook contactsporten beoefenen. Waarom? Kinderen blijken het virus in milde vorm te krijgen en maar weinig over te dragen. Zij lopen zelf dus minder gevaar en vormen daarmee weinig risico voor de capaciteit van de gezondheidszorg. Daarnaast vindt men het belangrijk dat de jeugd weer gaat bewegen, goed voor de gezondheid. De lock down heeft op hen een grote impact, terwijl de risico’s geringer zijn. Het lijkt daarmee een weloverwogen keuze. Volgt de vraag: mogen kinderen dan ook weer naar zwemles en mag de jeugd tot en met 12 weer zwemmen in het buitenbad?


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Vragen

Iedere stap roept steeds ook weer veel vragen op. Buiten sporten mag, mogen kinderen dan buiten zwemmen of in het buitenbad op zwemles? Alleen kinderen die gaan trainen mogen straks niet douchen alle voorzieningen blijven dicht, hoe moeten kinderen dan omkleden? Bij het trainen mogen er geen ouders aanwezig zijn, hoe moet dat met zwemleskinderen die vaak nog te jong zijn om zelfstandig naar zwemles te komen. Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden en tussen docent en kind voor zover dat kan, geldt dit ook voor het contact tussen instructeur en kind? Gemeenten worden gevraagd te kijken naar de mogelijkheden en faciliteiten, moeten we dus naar de gemeente voor toestemming? En natuurlijk ook belangrijk, is het zwembad voldoende veilig en hygiënisch in tijden van corona? Op nu.nl staat wordt het ‘buiten water’ genoemd, geldt dit ook voor buitenbaden? Zwemveiligheid is van groot belang. Als het openstellen van het basisonderwijs goed verloopt, zouden we dan na 19 mei snel kunnen beginnen?

Lees ook: Wordt binnen de zwembranche al gewerkt aan een plan om op te starten?

Blik op vooruit

Hoop doet leven. Hoewel het versoepelen van maatregelen nog veel vragen oproept, biedt het enigszins een perspectief. Het is dun ijs, zonder twijfel. Het virus blijft onvoorspelbaar en vernietigend als het te veel ruimte krijgt. Er is nog geen groen licht gegeven voor zwembaden, alle sportclubs en sportvoorzieningen blijven in ieder geval tot en met 19 mei gesloten. Maar er mag wel worden getraind. Er zit beweging in. Het lijkt voor nu nog onvoldoende om als zwembranche weer op te kunnen starten. Nog steeds hebben we een plan nodig met aandacht voor de routing, de zwemles, doelgroepactiviteiten, het vrijzwemmen, de recreatiesport, het omkleden, de gezondheid van de medewerkers, de veiligheid en hygiëne binnen een zwembad. Nog genoeg vragen en er is zeker nog genoeg te doen. Het opstarten moet zorgvuldig en verantwoord zijn. Maar er komt wel een beetje licht in de tunnel. Het eerste stapje is gezet. De blik kan op vooruit.