27 maart ZwembadBranche Congres

Wordt binnen de zwembranche al gewerkt aan een plan om op te starten?

Om weer in bedrijf te kunnen, moet er per sector een plan worden opgesteld voor de anderhalvemetereconomie. Aldus de minister Wiebes van Economische Zaken. Hoewel we nog niet precies weten wanneer het verantwoord is om de maatregelen te versoepelen, is het wel goed om voorbereid te zijn op de anderhalvemetereconomie. Hoe kun je dan als zwembranche functioneren? Achter de schermen wordt gewerkt aan het opstarten van de zwembranche. Erwin van Iersel (Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen) en André de Jeu (Vereniging Sport en gemeente) lichten de stand van zaken toe.

André de Jeu (Vereniging Sport en gemeente)

Huurcompensatie
Ook bij de VSG (Vereniging Sport en gemeente) zijn het hectische tijden, zo laat André de Jeu weten. Nadat de eerste vragen over sluiting, zwembadtechniek en of er nog onderhoud mag worden gepleegd zijn beantwoord, ligt de focus nu op het huurvraagstuk en het opstarten. “Het wel of niet doorbetalen van de huur is een belangrijke kwestie en heeft gevolgen voor de liquiditeit van zowel de huurder als verhuurder. Ook als je ervoor kiest om de huren te bevriezen, moet de rekening toch ergens worden betaald. We zijn in gesprek met het Rijk en hopelijk komt er straks een akkoord over huurcompensatie, dit geeft duidelijkheid voor zowel huurder als verhuurder.” Daarnaast is André sinds de persconferentie van afgelopen woensdag meerdere malen benaderd voor het protocol. “De hele sportsector wil een protocol en dat begrijp ik heel goed, iedereen wil weer aan de slag. Maar we kunnen er niet omheen, voor de gezondheid van onszelf en onze medemens moeten we ons voorlopig nog houden aan de maatregelen. Daarbinnen kunnen we kijken wat mogelijk is, maar het moet natuurlijk wel verantwoord blijven.”


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.Kaders
VSG, NOC*NSF en VWS zijn volop bezig met protocollen voor de sportsector. Het concept wordt binnenkort voorgelegd aan het RIVM en betrokkenen waaronder burgermeesters. De Jeu benadrukt wel dat het een document is met kaders waar zwembaden zelf hun invulling aan kunnen geven. “Onze rol is vooral de coördinatie daarvan. Sportbonden en dus ook zwembadexploitanten komen zelf dus eerst met hun concept protocollen, die dan vervolgens worden beoordeeld op tal van criteria. Binnen zwembaden zijn natuurlijk ook veel verschillen. Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van hoe groot het zwembad is. Ook de routing kan verschillen, maar elk zwembad moet wel kleedruimtes aanbieden. Je moet je ergens kunnen omkleden omdat je niet in je zwemkleding kan komen en gaan.” Ook wordt er aandacht besteed aan het geven van zwemles op afstand, maar dit is nog wel een lastige. “Gelukkig is de zwembranche gewend om protocollen te schrijven en alles goed vast te leggen. Om risico’s in kaart te brengen zodat ze vervolgens kunnen worden uitgesloten. Het is aan ons als branche nu de taak om er met elkaar alles aan doen om verspreiding via het zwembad te voorkomen.” Maar De Jeu heeft daar wel vertrouwen in. “Het is goed om te zien dat zwembaden hier met elkaar de schouders onder zetten.”

Lees ook: Hoe starten we de zwembranche weer op? Deel jouw ideeën!

Erwin van Iersel (Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen)

Goedgekeurd protocol
Erwin van Iersel, (Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen) benadrukt hoe belangrijk het is dat de deuren straks weer open mogen. “De branche is enorm geraakt door het coronavirus. Gelukkig zijn er steunmaatregelen voor zwembaden en zwemscholen en gaat de overheid voortvarend te werk. Maar nu de inkomsten € 0,00 zijn, zijn deze niet voor alle zwembaden en zwemscholen voldoende. Een aanvullend steunpakket voor de sportsector zoals we zien voor de landbouwsector is ook voor onze sector van groot belang. En natuurlijk moeten we zodra het kan weer opstarten zodat we omzet kunnen maken.” Een goedgekeurd protocol is dan ook van groot belang voor de zwembranche om binnen de maatregelen die er zijn weer te kunnen werken. De WiZZ richt zich voor het protocol in eerste instantie op de zwemlessen. “Als we weer in kleinen stapjes opstarten, zullen eerst de zwemlessen beginnen. Mogelijk snel daarna ook de groepslessen en aan het einde van de rit het vrijzwemmen.” Erwin voegt er wel aan toe dat alles natuurlijk afhankelijk is van de regels uit Den Haag.

Uitdaging
Belangrijke aandachtspunten in het protocol zijn volgens Van Iersel het borgen van afstand en de routing. “Om voldoende afstand te houden, hebben we hebben een ondergrens gesteld van 10m2 per persoon. Maar dit is natuurlijk makkelijker te realiseren in het water dan in de routing buiten het water. Het vraagt de nodige organisatie om te zorgen dat ouders en kinderen voldoende afstand kunnen houden vanaf het moment dat ze binnenkomen tot het moment dat de kinderen in het water liggen en weer terug.” Een uitdaging is nog wel de zwemles zelf. “Het lesgeven zou tijdelijk weer even kunnen worden gedaan door een instructeur vanaf de kant. Voor de jonge kinderen is dat wel lastiger, het moet natuurlijk wel veilig blijven. In het water afstand houden kan dan niet altijd, zeker niet als de kinderen in het diepe lessen.” Daarnaast kijkt men naar het gebruik van plexiglas bij de receptie en extra hygiene maatregelen. “Natuurlijk moeten wij ook alle medewerkers in de zwembaden beschermen. Zij staan te popelen om weer te beginnen, maar ook hun gezondheid is van groot belang.”

Lees hier meer over het protocol verantwoord sporten | zwembaden


advertentie

ZwembadBranche Congres 2024