‘Het openen van het buitenbad is mogelijk, maar het is nog wel een uitdaging’

De maatregelen worden vanaf 29 april een beetje versoepeld. Eén van de belangrijkste wijzigingen is het toestaan van georganiseerde sportactiviteiten in de buitenlucht voor kinderen en jongeren. Men is van mening is dat gedwongen binnen zitten extra veel van hen vraagt en de risico’s voor hen kleiner zijn. Kinderen mogen straks dus weer buiten sporten. Mogen zij ook naar het buitenbad? Dat is aan de gemeente. André de Jeu: ‘De burgemeester geeft uiteindelijk zijn akkoord en maakt een zorgvuldige afweging’.

Maatregelen sport die gelden vanaf 29 april

  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer in de buitenlucht in georganiseerd verband trainen. Het blijft dan wel bij trainen, officiële wedstrijden leiden tot reizen en meer contacten, en dus tot een hoger verspreidingsrisico.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar krijgen ook meer ruimte om georganiseerd te sporten in de buitenlucht, zowel in de openbare ruimte als op een buitensport accommodatie. Hierbij geldt wel dat er gesport moet worden op anderhalve meter afstand en officiële wedstrijden zijn niet mogelijk.
  • Buurtsportcoaches en/of verenigingen zullen deze sportactiviteiten faciliteren en organiseren, waarbij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans moeten krijgen om mee te doen dus ook de niet-leden.
  • Sanitaire faciliteiten, kleedkamers en kantines bij sportclubs blijven nog wel gesloten.
  • Het is niet de bedoeling dat ouders langs de lijn staan.
  • Topsporters mogen trainen op aangewezen trainingslocaties, in overleg met NOC-NSF en de KNVB en mits de anderhalve meter afstand en de hygiënemaatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Ook hier zijn officiële wedstrijden niet mogelijk.

Buitenbad

Betekent de versoepeling van de maatregelen dat kinderen en jongeren straks naar het buitenbad mogen? André de Jeu (Vereniging Sport en Gemeenten) laat weten dat buitenbaden binnen de nieuwe maatregelen open mogen voor de jeugd tot en met 18 jaar. Of dit gebeurt, is aan de gemeente zelf. “De burgemeester geeft uiteindelijk zijn akkoord en maakt een zorgvuldige afweging, het moet wel veilig en verantwoord zijn. Dit betekent dat er nog wel een aantal vraagstukken zijn. Denk alleen al aan het feit dat de douches en kleedruimten gesloten moeten blijven.”

Natuurlijk speelt de handhaving ook een rol. De jeugd tot en met 12 mag een contactsport doen, zij hoeven geen rekening te houden met de anderhalve meter. Maar de jeugd vanaf 13 tot en met 18 wel. En wat doe je als de jeugd massaal naar het zwembad komt? “Op een warme dag loopt het buitenbad al gauw vol. Voor de jeugd is dat fijn, vanuit het oogpunt van veiligheid kan dat voor burgemeesters nog wel eens voor een lastig dilemma zorgen.”

De bal ligt dus bij de lokale overheden, maar voor een weloverwogen besluit hebben zij wel informatie nodig. “Er is overleg geweest met betrokken partijen uit de zwembranche en afgesproken dat zij de gemeente zullen voeden met informatie. Het gaat dan vooral om routing, hygiëne, veiligheid. Het zwembadwater van het buitenbad wordt daarbij niet als risicofactor gezien. Het openen van het buitenbad behoort dus zeker tot de mogelijkheden, maar het is nog wel een uitdaging.”

Lees hier de toelichting van de minister op het versoepelen en verlengen van maatregelen na 29 april
Hellebrekers