15 oktober ZwembadBranche Dag

Sociale marketing: zo verleid je mensen naar het zwembad

Wil jij mensen met het voornemen om gezonder te leven verleiden om naar het zwembad te komen? Maak gebruik van sociale marketing. Hiermee onderzoek je niet alleen hoe de doelgroep denkt over gezondheid, maar ook wat hen in hun dagelijks leven motiveert, wat zij als barrières ervaren en waarvoor zij in beweging komen. Sociale marketing helpt deze drijfveren te herkennen en te vertalen naar een effectieve aanpak. Je verleid iemand om zelf gezonde keuzes te maken. Zoals bijvoorbeeld zwemmen…

Waarom sociale marketing?

Hoe verleid je mensen tot bepaald gewenst gedrag en het liefst zonder dat zij er zelf bewust over hoeven na te denken? Met sociale marketing! Deze methode wordt vaak ingezet om mensen te motiveren tot gezond gedrag. Het aantrekkelijke van sociale marketing is dat het inspeelt op de behoeften en de beleving van de doelgroep. Door de doelgroep centraal te stellen, vergroot je de kans dat een interventie aanspreekt en aanslaat.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Lees ook: Iedereen kan een zwemliefhebber worden, toch?

Wat levert sociale marketing op?

Er is nog beperkt, vooral internationaal, onderzoek gedaan naar de effectiviteit van sociale marketing interventies. Verschillende reviews, gericht op onderwerpen als gezond eten en bewegen laten zien dat sociale marketinginterventies op de korte termijn effectief zijn. Uit de reviews blijkt dat hoe meer basiselementen de interventies bevatten, hoe effectiever ze zijn in gedragsverandering. Ook voorbeelden uit de Nederlandse praktijk laten zien dat sociale marketing een inspirerende manier is om gedragsverandering te bewerkstelligen. Je bereikt immers de doelgroep beter, er is aandacht voor scherp meetbare doelen en het gaat uit van wat mensen wél willen.

Wil jij weten wat sociale marketing in de praktijk oplevert? Kijk hier voor een aantal voorbeelden.


advertentie