15 oktober ZwembadBranche Dag

Minister concludeert: helft zwembaden vrij van gevaarlijk RVS

Sinds een jaar geldt de onderzoeksplicht. Omdat het ministerie BZK begin vorig jaar wilde weten hoe de zwembaden er voor stonden heeft men vorig jaar een onderzoek laten uitvoeren. Hieruit bleek dat zo’n 80% nog niet aan de eisen voldeed. Reden voor de toenmalige minister om actie te ondernemen en de verantwoordelijke burgermeesters en wethouders en gedupeerde staten te vragen de zwembaden hierop te wijzen. En niet zonder resultaat. Nu voldoet ongeveer de helft van de zwembaden, zo laat minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer weten. “Ten opzichte van het eerdere nalevingsonderzoek is er dus sprake van een forse stijging.”

Onderzoek

Driekwart van de gemeenten heeft gereageerd op het verzoek van de vorige minister. En nu blijkt dat ongeveer de helft voldoet, wat betekent dat er een onderzoek is uitgevoerd en al het gevaarlijke roestvaststaal is vervangen. Bij veel zwembaden die nog niet volledig voldoen is er wel een onderzoek uitgevoerd, maar is nog niet alles vervangen of heeft nog geen nacontrole plaatsgevonden. Vaak zijn in deze zwembaden de meeste onderdelen van gevaarlijk roestvaststaal al vervangen, maar is nog sprake van minder risicovolle restpunten.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Verantwoordelijkheid

Uit de reacties van gemeenten concludeert de minister dat gemeenten invulling geven aan hun toezicht- en handhavingstaak, maar dat dit nog niet in alle gevallen heeft geleid tot volledige naleving van de wet. Zij benadrukt het belangrijk te vinden dat gemeenten erop toe zien dat uiteindelijk ieder zwembad volledig aan de onderzoeksplicht voldoet. Reden dat de provincies gevraagd zijn om bij de invulling van hun interbestuurlijke toezicht de informatie over de uitkomsten van dit onderzoek en de reactie hierop de gemeenten te betrekken. Met het eerstelijns toezicht door gemeenten en het aanvullend interbestuurlijke toezicht door provincies, denkt het ministerie dat de nog resterende werkzaamheden met betrekking tot het afronden van de onderzoeksplicht voldoende is geborgd. De gemeenteraden kunnen hun college van Burgemeester en wethouders aanspreken op het uitvoeren en afronden van de controles, zodat uiteindelijk alle eigenaren van zwembaden hun verantwoordelijkheid hebben genomen en ieder zwembad voldoet.

Lokaal niveau

Tot slot geeft de minister in de brief aan de Tweede Kamer nog een antwoord op de vraag of er na het tragische ongeval in Tilburg te laat actie is ondernomen en benadrukt dat er direct actie is ondernomen en het steeds verder is opgeschaald. “Na het incident in 2011 is in 2011 en 2012 onderzoek uitgevoerd door de ILT1 en de risico’s zijn bij gemeenten onder de aandacht gebracht. In 2013 en 2014 is een nieuwe richtlijn opgesteld voor beoordeling van roestvaststaal. Er is overleg gevoerd met de zwembadbranche, hetgeen heeft geresulteerd in een onderzoek door de zwembadbranche in 2015. Toen hieruit bleek dat de vrijwillige naleving nog onvoldoende was, is er op 1 juli 2016 een wettelijke onderzoeksplicht ingesteld.” Verder wijst zij in de brief erop dat de volledige naleving uiteindelijk alleen op lokaal niveau kan worden bereikt door zwembadeigenaren en gemeentelijk toezicht hierop.

Lees hier de brief van minister Ollongren


advertentie

E.B.T.C.