Sociaal Fonds Zwembaden en Zwemscholen: voor werkgevers én werknemers

Voorheen werd de cao van de recreatiebranche gevolgd, maar in 2017 is de WiZZ (vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen) opgericht om de zwembaden en zwemscholen een eigen geluid te geven en dus ook een eigen cao. Daarmee werd het ook tijd voor een eigen sociaal fonds: 28 november 2019 werd het Sociaal Fonds Zwembaden en Zwemscholen (SFZZ) opgericht. Waar je eerder als werkgever én werknemer terecht kon bij KIKK recreatie, staat nu SFZZ voor je klaar.

Voor werkgevers én werknemers

SFZZ wordt bestuurd door vertegenwoordigers van werkgeversvereniging WiZZ en door werknemersvertegenwoordigers van FNV Overheid en CNV Vakmensen. Beide partijen hebben een even grote stem in de besluitvorming. Werkgevers en werknemers worden dus gelijkwaardig vertegenwoordigd. Als sociaal fonds is het doel van SFZZ om ‘activiteiten te financieren die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak zweminrichtingen’. Oftewel, SFZZ wil ervoor zorgen dat iedereen die werkzaam is in de zwembranche goed en veilig het werk kan uitvoeren. Dat doen zij op de eerste plaats door beleid vast te stellen en uit te voeren om de sociale agenda mogelijk te maken. Maar bijvoorbeeld ook door afspraken uit de cao uit te werken of de naleving van de cao te bevorderen. De huidige cao is geldig tot en met eind 2021. Teun van Etten (voorzitter WiZZ): “Middels dit sociaal fonds kunnen wij er zijn voor de werkgevers en de werknemers. Samen zorgen we voor een veilig zwemmend Nederland.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.De sociale agenda

De cao-partijen stemmen met elkaar de sociale agenda af. Voor SFZZ hebben de onderwerpen veiligheid, vitaliteit en werkgelegenheid prioriteit. Voor het thema veiligheid is bepaald dat er een landelijk protocol moet zijn voor het toezicht houden bij recreatief zwemmen. Voor het thema vitaliteit moet onderzocht worden of door de invoering van het jaarurenmodel een betere afstemming kan plaatsvinden tussen het belang van de werkgever en dat van de werknemer. Werkgevers willen het werkaanbod zo goed mogelijk afstemmen en werknemers willen een goede werk-privébalans hebben. Daarom loopt er momenteel een pilotregeling voor het jaarurenmodel. Voor het derde thema werkgelegenheid is onder andere het vacatureplatform Werken in het Water ontwikkeld en is binnen de cao de afspraak gemaakt dat de sociale partners streven naar behoud van werkgelegenheid in tijden van coronacrisis.

Belangrijke onderwerpen

Als sociaal fonds buigt SFZZ zich over allerlei onderwerpen. Denk aan de relatie tussen werkgevers en werknemers binnen bedrijven, maar ook binnen de sector. Of de vraag welk type werknemer de komende jaren nodig gaat zijn in zwembadorganisaties. Hoe kan je ervoor zorgen dat je als werknemer breder inzetbaar bent? Dat je al je competenties kunt benutten en je kunt ontwikkelen? Hanan Yagoubi (bestuurder FNV Overheid): “Het is in het belang van zowel de werkgevers als de werknemers dat we zorgen voor een goede relatie tussen werkgevers en werknemers, waar zij beiden van profiteren.”

Lees ook: Laat je stem horen, altijd en overal

Hoe kan je jouw werk veiliger maken?

Om te kunnen zorgen dat werkgevers en werknemers goed en veilig hun werk kunnen uitvoeren is er een eigen Arbocatalogus & RI&E voor Zwembaden ontwikkeld. Sommigen kennen deze al van KIKK recreatie, maar de informatie is nu specifiek gemaakt voor zwemorganisaties en werknemers in de zwembaden en zwemscholen.

Arbocatalogus

In de Arbocatalogus voor de zwembranche staat hoe je op een gezonde en verantwoorde manier kunt werken. Hiervoor zijn vijf hoofdthema’s opgesteld: Agressie en geweld, Beeldschermwerk, Geluid, Klimaat en Lichamelijke belasting. Hiermee worden praktische maatregelen geboden om knelpunten op het gebied van deze thema’s aan te pakken. Bekijk de Arbocatalogus op: sfzz.dearbocatalogus.nl.

Risico, Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De erkende RI&E voor zwembaden geeft een overzicht en beoordeling van de risico’s in het werk. Het is heel belangrijk om risico’s in het bedrijf serieus in kaart te brengen. Vaak leidt dit namelijk tot oplossingen voor (verborgen) knelpunten. Voor de zwembranche is een speciale RI&E gemaakt, helemaal toegespitst op de branche en vastgelegd in de cao zwembaden. Een gedegen RI&E is dusdanig belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel: de Inspectie SZW controleert hier dan ook op. Maak het jezelf gemakkelijk en maak dus gebruik van de RI&E die toegespitst is op ons werk.

Een gedragscode waar ook jij een beroep op kan doen

Een aantal jaar geleden is een Gedragscode Zwembranche ontwikkeld. Deze wordt ook veelvuldig gebruikt in het werkveld. De komende periode zal dit met diverse partners in de zwembranche worden vernieuwd. De Gedragscode Zwembranche bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen. De huidige versie kun je zien op www.gedragscodezwembranche.nl.

Omgaan met de coronacrisis

Door diverse partners van SFZZ is er een overzicht gemaakt van de vragen waar werkgevers en werknemers tegen aan lopen als het gaat om corona. Ook is een beslisboom opgesteld wanneer een werknemer wel of niet naar het werk kan komen. Je vindt deze op de website terug.

Meer weten? Ga dan naar www.sfzz.nl of stuur een e-mail naar info@sfzz.nl.


advertentie