10 oktober ZwembadBranche Dag

Den Haag werkt aan zwemveiligheid én biedt zwemscholen en -verenigingen een steuntje in de rug

Door de twee lockdowns van het afgelopen jaar liepen de wachtlijsten voor zwemles begin dit jaar snel op. Daarnaast stonden veel kinderen stil, waardoor zij later dan anders zwemveilig zullen zijn. Dat wilde wethouder Onderwijs, Sport, Buitenruimte Hilbert Bredemeijer niet laten gebeuren. “In onze stad aan zee is het belang van de zwemveiligheid van de Haagse kinderen heel groot. Daarom hebben wij vanuit de gemeente een actieplan opgesteld om de opgelopen wachtlijsten in te halen en de zwemveiligheid onder de jeugd te bevorderen.”

Foto: Valerie Kuypers

Actieplan

De gemeente Den Haag ziet leren zwemmen net als het kabinet als de verantwoordelijkheid van de ouders. Maar in deze uitzonderlijke situatie draagt men wel graag een steentje bij, zo benadrukt Hilbert. “Wij kunnen ouders in Den Haag niet verplichten om hun kinderen op zwemles te doen, maar stimuleren wij natuurlijk wel zoveel mogelijk. Laat onverlet dat wij ons zorgen maken over de kinderen die door de langdurige sluiting later kunnen leren zwemmen of later zwemveilig zijn. Reden dat wij nog voordat de zwemlessen weer mochten opstarten, hebben gewerkt aan een actieplan waarmee direct bij aanvang van de lessen een goed begin kon worden gemaakt met de broodnodige inhaalslag.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de luchtbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Opschonen

Tiffany van Slooten, medewerker marketing Sportvoorzieningen in Den Haag, licht het actieplan enthousiast toe. “Om de oplopende wachtlijsten weg te werken en de doorstroming te bevorderen, hebben wij ten eerste extra momenten gecreëerd om af te zwemmen zodat kinderen sneller kunnen doorstromen. Daarnaast hebben we iedere ouder van een kind op de wachtlijst gebeld en gevraagd of hun kind nog terecht op de wachtlijst staat. Sommige kinderen zitten al elders op zwemles zonder dat hun ouders ons hebben geïnformeerd of sommige gezinnen verhuisd. Tevens werd gevraagd of zij hun kind gelijk weer op zwemles zouden willen doen of door de coronamaatregelen liever nog wachten. Hierdoor konden we de lijst opschonen wat een veel reëler beeld gaf. ” Tevens is gestart met extra turbolessen in de meivakantie voor kinderen die meer oefening nodig hebben of om ze dat extra zetje te geven voor het behalen van een diploma, met een mogelijk vervolg in de zomer. “We gaan na de meivakantie evalueren en op basis daarvan besluiten of wij hiermee doorgaan in de zomervakantie.”

Lees ook: Stimuleren zwemveiligheid kinderen én volwassenen: wat doen gemeenten?

Steuntje in de rug

Tevens wijst Tiffany op de mogelijkheden die de gemeente biedt aan zwemscholen en -verenigingen om extra lessen in te plannen. “Toen de zwembaden open mochten voor zwemles, hebben wij zwemlesaanbieders aangeboden om de momenten, die in verband met coronamaatregelen, nu niet gebruikt mogen worden voor andere zwemactiviteiten op te vullen met hun lessen. Uiteraard hoeven zij daar niet voor te betalen, wij beseffen maar al te goed dat het ook voor hen zware tijden zijn. Voor ons als gemeente is het vooral belangrijk om zo gelegenheid te creëren voor kinderen om te leren zwemmen én zwemscholen en zwemverenigingen een steuntje in de rug te bieden. Ook zij hebben veel in te halen en als wij dit kunnen realiseren op een manier dat het voor hen ook financieel interessant is, doen wij dat graag.” Uiteraard stopt dit aanbod als de binnenbaden straks weer open mogen. “Maar we hopen dat er dan al een behoorlijke inhaalslag is gemaakt en door de zwemlesaanbieders iets van de maanden dat zij stillagen is goedgemaakt.”

Vervolg

Of deze inhaalacties een vervolg krijgen, is nog niet duidelijk. Hilbert vindt het zeker belangrijk voor een stad als Den Haag, die aan zee ligt, om de zwemveiligheid te borgen. “Tegelijkertijd blijft het de verantwoordelijkheid van de ouders. Wat wij als gemeente wel kunnen doen, is het belang van leren zwemmen bij ouders onder de aandacht brengen. Dat doen wij voortdurend. Daarnaast gaan wij kijken naar een meerjarenplan om de zwemveiligheid structureel te borgen.” Hoewel de evaluatie nog moet volgen, is men zeker tevreden. De gemeente stond voor een grote opgave, maar Tiffany ziet nu al resultaat. “We begonnen met een wachtlijst die ruim 50% was toegenomen. In korte tijd hebben wij de gevolgen van de sluitingen niet volledig kunnen wegwerken, maar wij zijn met vereende krachten wel een heel eind gekomen. Daar zijn wij als gemeente al enorm trots op!”


advertentie

ZwembadBranche Dag 2023