Laat je stem horen, altijd en overal

Twee weken geleden mochten wij naar de stembus en ik hoop dat je hebt gestemd. Maakt niet uit wat je stemt, als je je stem maar laat horen. Maar je stem laten horen doe je niet alleen op het stembureau. Het kan op vele manieren. Ook op je werk. ‘Ze kunnen met je doen wat ze willen’ of ‘ze luisteren toch niet naar je’, zijn kreten die ik als vakbondsbestuurder uit de zwembaden hoor. Dat kan natuurlijk niet. Uiteraard kunnen ze niet met je doen wat ze willen. Of niet naar je luisteren. Als dat zo is, is er iets fout en is het goed als jij dat laat weten.

Strijd

De medezeggenschap in de zwembaden staat nog in de kinderschoenen. Dat mag ik gerust zo stellen. Ik werd met mijn neus op de feiten gedrukt toen ik een personeelsvertegenwoordiging (pvt) mocht bijstaan in hun strijd tegen de directeur. Hier bedoel ik strijd dan niet als een vakbondsleuze, maar als feitelijke weergave van een serieus conflict dat werd veroorzaakt door onwetendheid bij de directeur. De persoon waarvan iedereen eigenlijk verwacht dat hij of zij alles weet. Hij of zij is immers de directeur. Maar ook directeuren weten niet alles. Dat is helaas onze dagelijkse praktijk. Maar als niemand dat ziet of benoemt, blijft de directeur denken dat hij of zij het bij het juist eind heeft.

Lees ook: Thuis zonder werk: hoe zit dat nu met plus- en verlofuren?

Ongekende kracht

Medezeggenschap in de sport is er nog niet zo lang. In 2014 was ik vanuit mijn functie bij de Tafeltennisbond betrokken bij de oprichting van de pvt. Een hele leerzame periode volgde en ik denk dat toen de kiem is gelegd voor het werk wat ik nu doe. Er speelde namelijk een serieuze kwestie die moest worden opgelost. In goed maar pittig overleg met personeel, directie en bestuur is dat gelukt. Ik vond het fantastisch om op te komen voor mijn collega’s. Voor het eerst realiseerde ik mij wat je allemaal kunt bereiken als je gezamenlijk je stem laat horen. Er komt dan een kracht vrij die ongekend is. Het gebrek aan medezeggenschap in sommige zwembaden heeft grote gevolgen. De werkgever kan dan alles bepalen en er is niemand die hem terugfluit. Er ontstaat een cultuur dat de baas het voor het zeggen heeft. Heerlijk voor de baas, niet voor de medewerkers. Met een cao is er gelukkig een vakbond die de directie kan terugfluiten. Maar nog sterker staat de vakbond als er in het weegschaaltje aan de werknemerskant ook een ondernemingsraad of pvt geplaatst kan worden. Samen kunnen we dan zorgen voor het juiste tegenwicht. Het is ook de reden dat het hebben van medezeggenschap in de cao zwembaden verplicht is gesteld.

Weerstand oplossen

Bovendien, een goede werkgever luistert. Tevreden personeel werkt immers harder voor je. Als hij iets wil doorvoeren en het personeel is ertegen, dan zijn zíj niet lastig. De werkgever heeft dan een probleem (namelijk weerstand) dat moet worden opgelost. En als jij als medewerker iets vraagt aan je werkgever en je krijgt een nee, dan helpt het als je weet hoe jouw collega’s erover denken. Ben jij de enige die een thuiswerkvergoeding wil? Of kunnen we nu eindelijk eens voor overwerk uitbetaald worden? Een vakbond en een medezeggenschap brengen mensen bijeen, geven kracht in het samen sterk staan voor iets. Jij hebt dus een stem. Altijd. Het maakt niet uit waar in de organisatie je zit en hoe luid of zacht je stem is. Maar laat ‘m horen. Vorm de medezeggenschap of wees de achterban. De komende tijd gaat de FNV de medezeggenschap in de zwembaden een impuls geven. Het is en blijft een groot goed in dit land dat je jouw stem mag laten horen en wij helpen je daar graag bij.

Ingrid Koppelman is vakbondsbestuurder Sport bij de FNV en behartigt de belangen van de leden binnen de zwembaden. Door ondersteuning bij lastige kwesties of het afsluiten cao’s en sociale plannen wil de bond samen werken aan een goede werkrelatie en betere arbeidsvoorwaarden.
Hellebrekers