27 maart ZwembadBranche Congres

Protocol Schoolzwemmen: een update

Vereniging Sport en Gemeenten heeft het protocol ‘Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen’ uit 2007 laten herijken en gepresenteerd tijdens het VSG congres eind vorig jaar. Het tragische ongeval in Rhenen waar een meisje bij omkwam is onder meer aanleiding geweest om het protocol weer eens nader te bekijken en ook te herzien op diverse punten. Gisteren stond de media vol van het gewijzigde protocol, vooral het dragen van hesjes was onderwerp van gesprek. Tijd voor een update.

Veroordeeld

In juni zijn de drie zwemleraren die in 2015 toezicht hielden in het zwembad in Rhenen toen het 9-jarige meisje Salam verdronk, veroordeeld voor dood door schuld. De rechtbank is er vanuit gegaan dat Salam is omgekomen bij het vrijzwemmen en dat het voorkomen had kunnen worden. De zwemleraren zijn in hoger beroep gegaan. De advocate van de zwemleraren is van mening dat het aannemelijk is dat de verdrinking heeft plaatsgevonden na het zwemmen in plaats van tijdens de les en dat de ervaren zwemleraren er alles aan hebben gedaan wat ze normaal doen en niet nalatig zijn geweest.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Stoppen schoolzwemmen

De uitspraak van het OM heeft zijn weerslag op het schoolzwemmen. Scholen zijn gaan twijfelen: zijn de afspraken wel helder en verantwoordelijkheden wel duidelijk genoeg? Er was meer vraag naar de regels en sommige scholen drongen er op aan dat de regels moesten worden aangepast. Sommige basisscholen besloten om deze reden te stoppen met schoolzwemmen. Ook heeft het ongeval effect op het werk van de toezichthouder, zo blijkt uit onderzoek onder bijna 1000 toezichthouders in zwembaden door het Mulier Instituut. Zes op de tien toezichthouders in zwembaden geven aan dat het invloed heeft op de ervaring van hun werk.

Lees ook: ‘Nieuw Protocol Veiligheid en toezicht zwembaden’

Nieuwe afspraken

Aanleiding dus om het protocol schoolzwemmen tegen het licht te houden: welke afspraken moeten beter en welke afspraken missen nog. In het nieuwe protocol staan nu ook afspraken over de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de kinderen. In de kleedkamer is de school verantwoordelijk, in het zwembad het zwembadpersoneel. Ook moet voor elke zwemles een groepsleerkracht alle bijzonderheden over kinderen in zijn of haar klas doornemen en overdragen aan de zwembadmedewerker. Voor de media was gisteren het meest in het oog springende afspraak dat kinderen die nog niet goed kunnen zwemmen hesjes moeten dragen om beter op te vallen.

Werkbeleving

Hoewel het protocol zorgvuldig is herzien en juristen betrokken zijn geweest in dit proces, is er ook kritiek. Zo vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb) dat het niet ver genoeg gaat. Tevens heeft de Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) alle leden gevraagd om het protocol goed te analyseren en staat het op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering. Daarbij benadrukt Erwin van Iersel (secretaris WiZZ en algemeen directeur Optisport) om vooral ook naar de menselijke kant te kijken. “In het protocol vinden we veelal instrumentele afspraken, hoe vaak moet een toezichthouder rouleren en wat spreken we af over de overdracht. Zeker belangrijk, maar het gaat ook om aandacht voor het vak toezichthouder. Het tragische ongeval heeft invloed op de werkbeleving, ook hier moeten we zorgvuldig naar kijken.”Ook de FNV volgt de ontwikkelingen. In een enquête vraagt men naar de veiligheid en werkomstandigheden zwembaden en hoewel dit niet direct gekoppeld is aan het protocol, gaat het wel over zaken die het protocol raken. Belangrijk is bijvoorbeeld om te weten of de toezichtplannen in de praktijk wel goed tot hun recht komen.

Wij houden je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Maar heb je zelf nog opmerkingen of vragen, laat het ons dan ook vooral weten.


advertentie

Hellebrekers