23 april ZwembadBranche Dag Belgie

NIVZ: ‘Afgelopen zomer verdronk twee derde in binnenwateren’

Sinds de jaren negentig telt ons land jaarlijks 80 tot 100 accidentele verdrinkingen (verdrinkingsdoden als gevolg van een ongeluk door waterrecreatie, zwemmen, watersporten), dit aantal is ruim twee keer zo hoog als álle verdrinkingsdoden (zoals door verkeersongevallen, of zelfmoord) in Nederland worden geteld. In de zomer van 2022 verdronken er 22 zwemmers , waarvan twee-derde in binnenwateren als recreatieplas, rivier, gracht of kanaal. Deze cijfers komen van het NIVZ uit een ‘newsfeed’ die het NIVZ zelf onderhoudt en analyseert.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Zwemmers 

Het CBS zal naar verwachting haar verdrinkingscijfers over het jaar 2022 bekend maken in juli 2023. Dat het NIVZ nu al met cijfers komt, heeft ermee te maken dat zij uit een andere bron putten en rapporteren over een kortere periode dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nadere analyse van het NIVZ geeft aan dat er in dit zomerseizoen tenminste 22 mensen tijdens het zwemmen zijn verdronken. Van dit aantal overleden 9 mensen in recreatieplassen en rivieren en 6 in zee. De andere verdrinkingen vonden plaats in een gracht, sloot of kanaal. Er waren twee verdrinkingen van kinderen in een zwembad te betreuren. In alle 22 gevallen was het slachtoffer een man of een jongen. In een derde van de gevallen waren de slachtoffers 50 jaar of ouder. Ook betrof het in een derde van de gevallen een buitenlander. In augustus verdronken maar liefst zeven zwemmers in één week. 

Lees ook: Zelfperceptie: ‘Een rivier oversteken is wat anders dan een baantje zwemmen in het zwembad’

Kustwateren en binnenwateren 

Opmerkelijk is dat het overgrote deel van de zwemmers verongelukt in binnenwateren, terwijl vaak wordt verondersteld dat de kustwateren veel gevaarlijker zijn. Dit kan te maken hebben met het feit dat er langs de kust gedurende het zwemseizoen voor het grootste deel van de tijd toezicht van lifeguards is. Zwemmers in zee worden gewaarschuwd en teruggefloten of zelfs op het laatste moment gered. In het binnenwater is er nauwelijks toezicht bij de plekken waar wordt gezwommen in het open water. Daar wordt meer gerekend op de eigen verantwoordelijkheid van de zwemmers. Aan ZwembadBranche liet Bernard Korte (directeur NIVZ) la eerder weten dat hij ervoor pleit dat het toezicht in het binnenland wordt verbeterd. “In het binnenland is het toezicht minimaal vergeleken met de kustwateren, wat overigens in schril contrast staat met de aandacht voor de waterkwaliteit van het open water. De provincie houdt het hele zwemseizoen keurig de zwemwaterkwaliteit bij en geeft op basis daarvan een zwemadvies. Maar naar mijn weten is er in Nederland nog nooit een zwemmer doodgegaan aan blauwalg.” Korte vindt dan ook dat er meer gekeken moet worden naar toezicht op maat. “Welke doelgroepen kunnen we verwachten, wanneer is er een piek? Zijn gediplomeerde lifeguards nodig of is alleen toezicht voldoende? Soms is het al voldoende dat er iemand is die ervoor zorgt dat er ter plekke hulp wordt ingeschakeld. Het hoeft ook niet veel te kosten. Je kunt beter je geld steken in het voorkomen van verdrinkingen dan in het verder optuigen van de reddingscapaciteit.”

Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ)

Het NIVZ vraagt al langer aandacht voor het zorgwekkend aantal verdrinkingen per jaar. In het besef dat ‘de fatale verdrinking’ een veelkoppig monster is adviseert het NIVZ naast toezicht op maat ook om meer te investeren in voorlichting en onderzoek. Voorlichting om meer bewustzijn te creëren over de risico’s van zwemmen in open water. Onderzoek om meer zicht te krijgen op de oorzaken van verdrinking, zodat meer gerichte preventieprogramma’s gestart kunnen worden. Het NIVZ is ervan overtuigd dat met een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen het cijfer van 80 tot 100 verdrinkingen per jaar te halveren is. 

Over 2021 rapporteerde het CBS dat 204 Nederlandse ingezetenen waren verdronken. Daarvan waren er 80 ‘accidentele verdrinkingen’.