23 april ZwembadBranche Dag Belgie

‘Alleen steun kan zorgen dat we niet weer interen op het eigen vermogen’

Volgend jaar bestaat de zwemschool ZwemZeker van Oscar Boelema 10 jaar. Een mijlpaal om naar uit te kijken, maar er is voor volgend jaar ook nog veel onzeker. Tot april gelden voor de zwemschool nog vaste tarieven, daarna kunnen ze wel 4 tot 5 keer duurder worden. Om dan uit de kosten te blijven, moeten de pakketprijzen die zij hanteren omhoog. “Maar het moet wel reëel blijven, wat betekent dat eigenlijk alleen steun kan voorkomen dat zwemscholen weer interen op hun eigen vermogen.”

Hoever moet ik gaan?

Het eerste jaar van corona is zwemschool ZwemZeker redelijk goed doorgekomen. In de zomer kon een inhaalslag worden gemaakt en er kon gebruik worden gemaakt van overheidssteun. In 2021 liep het anders en moest aanspraak worden gemaakt op het eigen vermogen. Om in deze energiecrisis weer eigen geld erin te steken, heeft dus zeker niet Oscar zijn voorkeur. Daarnaast moeten er ook investeringen worden gedaan. “In 2016 hebben wij een aanbouw gerealiseerd. Gelukkig maar, hiervoor is nu geen ruimte en daarbij zijn banken niet meer zo meegaand in het verschaffen van leningen. Maar er moet ook in de loop der tijd het een en ander worden vervangen, hiervoor moet dan wel geld beschikbaar zijn.” Het meest vervelende vindt Oscar de onzekerheid waardoor je niet weet wat je nu te doen staat. “Als straks in april onze lasten enorm stijgen vanwege de energieprijzen, dan moeten de pakketprijzen al vanaf januari omhoog. Als ik daarmee wacht, dan weet ik zeker dat ik zelf moet opdraaien voor de extra lasten. Maar hoever moet ik gaan? Zoals het er nu naar uitziet, moeten de pakketprijzen van € 800,00 naar € 900,00. Dat ga ik alleen niet doen, dat kan ik niet vragen. De verhoging zal minder worden, maar dan is de vraag wie draait op voor het verlies? Als het tegenzit kunnen de extra lasten zomaar uitkomen op een ton.” Natuurlijk heeft Oscar ook gekeken naar duurzame oplossingen om zo minder afhankelijk te zijn van de gasprijzen, maar ook dit ligt iets ingewikkelder. “Verduurzamen is maar beperkt mogelijk. Helemaal van het gas af is nog best lastig. Daarbij ben je niet eerder aan de beurt dan aankomende zomer en dan is het nog maar afwachten tegen welke prijs. Er zijn ook zwembaden die de temperatuur een graad verlagen, maar dat vind ik niet acceptabel voor de zwemlessen.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: ‘Om de branche overeind te houden moet er binnen drie maanden iets gebeuren’

Lees hier meer over de Tegemoetkoming Energie Kosten (TEK)

Branchebreed

Voor Oscar is het duidelijk, er moet op korte termijn steun komen vanuit de overheid. Maar of dit ook echt gaat gebeuren, betwijfelt hij zeer. “De Tegemoetkoming Energie Kosten (TEK) voor het MKB is niet voldoende voor ons, maar ik heb begrepen van minister Kaag dat we niet op iets anders hoeven te rekenen. Daarbij wordt er nu eerst nog geïnventariseerd wat de impact is op de sportbranche. Wat mij betreft niet nodig, het is al wel duidelijk dat het niet genoeg is. Dit geld kun je beter steken in compensatie.” Nu wordt er wel gekeken naar compensatie voor de zwembranche, maar ook daar verwacht Oscar niet veel van. “Een regeling zoals SPUKIJZ in corona gaat ons niet helpen. Vanuit de WiZZ is er gezegd dat als er een regeling komt, dit ook geldt voor particuliere zwemscholen en zwembaden. Nu wil ik dit best geloven, maar ik vrees alleen dat het straks aan de gemeenten zelf is en dan vallen wij buiten de boot. Ons zwembad is geen onroerend goed van de gemeente. Ze zullen misschien gevoelig zijn voor het borgen van de zwemveiligheid, maar of dat ze over de streep trekt vraag ik mij af.” Oscar zelf maakt zich wel grote zorgen over de zwemveiligheid als er straks zwemscholen omvallen. “Zwembaden zitten nu aan hun maximale capaciteit, waar wil je dan al die kinderen onderbrengen? Het gaat er dus voor zorgen dat de wachtlijsten oplopen en het langer duurt voordat kinderen zwemveilig zijn. Als gebeurt, heeft dit hoe dan ook consequenties voor de veiligheid van kinderen in en om het water. Ik hoop daarom van harte dat er compensatie komt en dat dat men woord houdt zodat het geld beschikbaar komt voor de gehele branche.”

In een brief aan de Tweede kamer, onder meer als reactie op de brief van de NSWZ ‘Code Rood voor zwemlessen in Nederland’, laat het kabinet weten met de gemeenten te kijken hoe zij, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de lokale sportinfrastructuur, kunnen bijdragen aan oplossingen voor de stijgende energielasten. Tevens bestaat de regeling Tegemoetkoming Energie Kosten (TEK), waarbij het MKB met een intensief energieverbruik voor een deel wordt gecompenseerd. Men verwacht dat een groot deel van de commerciële en privaat geëxploiteerde sportaccommodaties hieronder zullen vallen. Om voldoende zicht te houden op de situatie wordt parallel gewerkt aan een inventarisatie naar de (maatschappelijke) gevolgen van de hoge energielasten, specifiek voor de sport monitort het Mulier Instituut de effecten van de TEK. Het kabinet wil zo grip houden op de problematiek en kijken of aanvullende maatregelen nodig zijn.