15 oktober ZwembadBranche Dag

Jakko Koenis: ‘Sociale controle is onbetaalbaar’

In de driehoek tussen esthetiek, functionaliteit en veiligheid wemelt het van conflicterende belangen. In dat spanningsveld zoekt de architect voortdurend naar de beste oplossingen. Wat niet meehelpt: de uiteindelijke exploitant van het zwembad zit vaak niet of te laat aan tafel. Bovendien wordt in het programma van eisen bijna altijd de nadruk gelegd op middelen, zonder dat daarbij het te realiseren doel duidelijk omschreven is. Daarom ziet Jakko Koenis van Slangen+Koenis Architecten liever dat de exploitant meegroeit in het hele ontwerpproces. “Alleen samen kun je echt optimale oplossingen creëren.”

Artist impression Scheldebad in Temse (België)

Ideale zwembad

Bij elk project een stap vooruit zetten. Leren van gemaakte fouten. Dat is wat Slangen+Koenis Architecten nastreven. Met bij ieder ontwerp maximale aandacht voor veiligheid. Letselschade voorkomen natuurlijk. Maar ook zorgen voor een veilig gevoel. Een gevoel van geborgenheid creëren, bij zowel de gast als de medewerker. Rekening houden met alle eisen op het gebied van hygiëne, ook dat hoort erbij. In hun ontwerpen hebben ze steeds de sociale veiligheid voor ogen. Duidelijke zichtlijnen in heel de accommodatie, daar gaan ze voor. In het ideale zwembad komen geen dode hoeken voor, evenmin doodlopende gangen. Waar ze altijd voor pleiten: een centrale hal, met een balie die zicht geeft op zoveel mogelijk functies: kleedgebied, toegangscontrole, het voorterrein en als het even kan de fietsenstalling ook. Koenis gelooft in de kracht van het menselijk oog. ”Camera’s zijn een slechte zaak.’’


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Wil je weten welke mooie projecten in 2018 er worden opgeleverd in de zwembranche? Bekijk onze lijst in ‘Waarborging toekomst zwembadbranche’

Sociale controle

Wat de ontwerpen bij Slangen+Koenis Architecten kenmerkt: transparantie. ”Ik vind het belangrijk dat gasten door andere mensen worden gezien.’’ Die transparantie staat soms haaks op de privacy, raakt de persoonlijke levenssfeer. Met name in de buurt van kleedaccommodaties is er sprake van een botsing van doelstellingen. Voor Koenis is het een belangrijk uitgangspunt: transparantie is en blijft voor hem de eerste voorwaarde. Hij wil niet betweterig klinken. Samen met de direct betrokkenen werken aan de beste oplossingen, dat is zijn drijfveer. “Maar sociale controle is onbetaalbaar. Het is goed dat mensen overal het gevoel hebben dat ze gezien kunnen worden.’’ Natuurlijk moet hij soms flink discussiëren met opdrachtgevers en toekomstige gebruikers. “In het omkleedhokje heb je privacy, daarbuiten niet. Het creëren van doorzichten bij kleedaccommodaties werkt preventief. Camera’s zijn enkel reactief. Ze helpen misschien achteraf bij het oppakken van daders. Maar dan is het kwaad al geschied.’’

Doorloopcabines

Evenmin is Koenis een voorstander van kleedsystemen met doorloopcabines. “Natuurlijk is dat een plus bij hygiëne en onderhoud. Maar in een dergelijk systeem is vaak sprake van een onveilig doodlopend einde.’’ Door te kiezen voor glasplaten, in plaats van dichte schotten, is een transparante oplossing voor handen. In de praktijk ontmoet hij veel weerstand als het onderwerp ter sprake komt. Steevast gaat het dan over de financiële gevolgen. “Het is maar net wat je belangrijk vindt: lagere schoonmaakkosten of een gast die zich veilig voelt. Voor wie een klantgedreven organisatie wil zijn, lijkt mij het antwoord duidelijk.’’

Lees het interview met Jakko Koenis verder in ZwembadBranche #61


advertentie