10 oktober ZwembadBranche Dag

Zwemmen? ‘Niet omdat het moet, maar omdat je wil…’

We bewegen de laatste jaren meer. En waarom? ‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan.’ Of liever gezegd ‘omdat je wil…’ De druk om te sporten omdat het moet van artsen is namelijk afgenomen en de motivatie daarentegen is toegenomen. Verder valt op dat geld de afgelopen jaren steeds minder een rol speelt. Zo blijkt uit het Nationaal Sportonderzoek (NSO), dat op initiatief van het Mulier Instituut in 2011 en 2018 is gehouden.

Niet overdreven

Sinds 2011 is de motivatie voor sport en bewegen gegroeid. In 2011 was 56% gemotiveerd, in 2018 62%. Zoals te verwachten zijn mensen die weinig sporten en bewegen het minst gemotiveerd. Opmerkelijk is wel dat van de mensen die het minst sporten en bewegen toch nog een kwart behoorlijk gemotiveerd is. Ook mensen met obesitas hebben een mindere motivatie om te sporten en bewegen. Als we kijken naar geslacht en opleiding is er nauwelijks verschil in motivatie te zien. Vrijwel niemand vindt dat het belang van sport en bewegen voor de gezondheid sterk wordt overdreven.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Motivatie

Tevens is aan sporters en niet- sporters gevraagd naar hun redenen om te sporten en bewegen. Net als in 2011 waren de 3 belangrijkste redenen gezondheid (80%) gevolgd door conditie (62) en afslanken/uiterlijk (44%), maar de laatste 2 zijn wel iets toegenomen ten opzichte van 2011. Naast de redenen die betrekking hebben op de gezondheid wordt genoemd: plezier (41%), ontspanning (37%) en gezelligheid (26%). Overigens is deze laatste iets afgenomen, in 2011 vond 30% het nog gezellig. Wat opvalt is dat minder mensen het opvolgen van een advies van een arts noemen als reden om te sporten en bewegen (16% in 2011 en 12% in 2018).

Lees ook: Zwemmen is gezond, zwemmers leven gezonder dan niet-zwemmers

Belemmering

Het geloof in de gunstige eigenschappen van sport en bewegen voor de gezondheid is gegroeid. Maar uiteraard zijn er ook nog steeds belemmeringen. Tijdgebrek vanwege werk, studie of gezin wordt verreweg het meest genoemd (43%). Het wordt zelfs vaker genoemd als reden om niet te sporten dan in 2011 (40%). Het prijskaartje is minder van invloed. Het bedrag dat moet worden betaald om te sporten wordt minder gezien als reden om niet te gaan. In 2011 vond 16% het te duur en in 2018 (10%). Lichamelijke beperkingen als reden om niet te gaan sporten is met 2% afgenomen tot 24%. Het percentage dat totaal geen belemmering ziet is gelijk gebleven (19%).

Iets gezelliger…

Over een periode van zeven jaar, van 2011 tot 2018, is de motivatie om te sporten en bewegen toegenomen. Over deze periode is ook de (wekelijkse) sportdeelname gestegen, evenals de deelname aan sport, wandelen en fietsen in de vrije tijd. De overtuiging van het belang van sporten en bewegen voor de gezondheid nam eveneens toe. In dezelfde periode zien we een toename van gezondheidsgerelateerde redenen om te sporten en bewegen en een zekere druk op andere redenen, zoals gezelligheid. Voornemen voor 2019: het nóg iets gezelliger maken. En dan is er dus echt geen enkele reden meer om niet te gaan zwemmen in 2019!

Kijk voor meer informatie over het Nationaal Sportonderzoek (NSO) naar de factsheet ‘Motivatie volwassenen om te sporten en bewegen’


advertentie

VDH Watertechnology