Zwemles toegankelijker voor vluchtelingenkinderen: wat kun jij hierin betekenen?

Vluchtelingen met kinderen vinden het vooral belangrijk dat hun kinderen kunnen (leren) zwemmen vanwege de veiligheid. Zij hebben gezien en gehoord dat er in Nederland veel water is, meer dan in hun land van herkomst. Verdrinkingsongevallen van bekenden of trauma’s door het vluchten maken dit gevoel van zwemveiligheid voor sommige ouders extra urgent. Maar het is voor hen tegelijkertijd ook lastig om zwemdiplomatrajecten voor hun kinderen prioriteit te geven, te organiseren en vol te houden. Door deze belemmeringen weg te nemen, wordt leren zwemmen ook voor vluchtelingenkinderen toegankelijker. Wat kun jij hierin betekenen?


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Belemmeringen

Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat ouders en professionals diverse belemmeringen ervaren bij het prioriteren van, beginnen aan en voortzetten van zwemles voor vluchtelingenkinderen.

Zwemles is geen vanzelfsprekendheid

Het zwemlesaanbod zoals we dat in Nederland kennen is geen vanzelfsprekendheid voor ouders die in een ander land, met een andere zwemcultuur, zijn opgegroeid. Hierdoor onderschatten ouders vaak de duur van het traject of haken zij voortijdig af omdat ze hun kind(eren) zelf als voldoende zwemvaardig beschouwen. Daarbij is het voor zowel ouders als gemeenten en betrokken hulporganisaties lastig om zwemles als prioriteit te beschouwen. Ouders hebben een stressvolle leefsituatie, voor gemeenten en betrokken zwem- en vluchtelingenorganisaties moeten eerst zaken zoals wonen, werk, integratie op orde zijn. Tevens wordt zwemvaardigheid van vluchtelingenkinderen niet als verantwoordelijkheid bij een organisatie belegd met als risico dat er niet altijd voldoende aandacht voor is.

Onzekere en instabiele woonsituatie belemmert continuïteit

De onzekere en instabiele woonsituatie van ouders geeft stress bij de ouders, maar ook onderbreekt een verhuizing naar een andere gemeente het traject door gebrek aan overdracht tussen gemeenten en hulporganisaties. Daarnaast kan door een verhuizing naar een andere gemeente het zwemaanbod of de ondersteuning veranderen.

Financiële problemen maken het lastig om zwemles te betalen

Een zwemdiploma is voor praktisch alle ouders te duur, omdat zij in ieder geval in eerste instantie vaak afhankelijk zijn van een uitkering. Hoewel de meeste gemeenten hiervoor een regeling bieden, zijn deze veelal niet bekend en lastig toegankelijk. Daarbij zijn ze niet in alle gemeenten even uitgebreid en vergoeden ze bovendien geen vervoerskosten, die voor ouders ook een belemmering kunnen zijn.

Lees ook Zwemlessen en zwemvoorlichting op veel opvanglocaties

Taalbarrière hindert beginnen en volgen van zwemles

De taalbarrière werkt belemmerend als het gaat om kennismaken met zwemles, een zwemlesaanbieder weten te vinden en/of de juiste hulp weten in te schakelen. Tijdens de zwemles maakt de taalbarrière het voor kinderen lastig om instructies te begrijpen, maar ook voor instructeurs om kinderen gerust te stellen als zij angstig zijn door bijvoorbeeld aan verdrinking gerelateerde trauma’s tijdens de vlucht.

Zwemlesaanbod tieners is beperkt

Het zwemlesaanbod voor tieners is beperkt, wat betekent dat kinderen die op latere leeftijd naar Nederland komen leren zwemmen tussen kleuters en jonge basisschoolkinderen. Daardoor kunnen ze zich minder op hun gemak voelen. Ook voor kinderen die al wel op jongere leeftijd in Nederland aankomen, maar waarvan de ouders in eerste instantie niet aan zwemles (kunnen) denken, kan dit opgaan. Net als voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s).

Wat kun je doen?

  • Geef meer voorlichting aan vluchtelingen met kinderen over zwemmen en hoe zwemles is geregeld in Nederland. Voorlichting over deze onderwerpen kan vluchtelingen, die veelal met andere zwemgewoonten zijn opgegroeid, helpen om gevaarlijke situaties te voorkomen en een realistisch beeld te krijgen van het diplomatraject.
  • Breng de zwemdiploma(’s) van vluchtelingenkinderen in kaart en draag deze informatie over bij een verhuizing. Dat helpt om te signaleren welke kinderen zwemles nodig hebben, zodat hun ouders gericht benaderd kunnen worden.
  • Bied ouders gerichte hulp bij het zoeken en regelen van zwemles. Het gaat hierbij vooral om hulp bij de praktische zaken rondom het zoeken en regelen, zoals weten bij wie je moet zijn, waar je je moet aanmelden en hoe een wachtlijst werkt. Tevens waar je moet zijn voor een financiële vergoeding. Maar ook passende voorlichting, ook mondeling, bijvoorbeeld over wat zwemles inhoudt, hoe lang een traject ongeveer duurt en hoe je dit organiseert voor je kind(eren). De gemeente, vluchtelingenorganisaties, scholen en zwembaden zelf kunnen hier een rol in spelen.

Onderzoek
Dit onderzoek is onderdeel van een serie onderzoeken naar belemmeringen voor zwemdiplomabezit in Nederland. Recent deed het Mulier Instituut vergelijkbare studies naar belemmeringen bij zwemles voor kinderen met een beperking en voor kinderen die in armoede opgroeien.

Lees hier meer over het onderzoek Belemmeringen bij het leren zwemmen voor kinderen van vluchtelingen.


advertentie

Splash Software