Wereld Alzheimer Dag: gewoon even zwemmen wordt zo heel bijzonder

Het is vandaag Wereld Alzheimer Dag. Alzheimer is een ziekte die veel impact heeft op het leven van de patiënt, maar ook op het leven van de naasten. We weten steeds meer, maar nog lang niet genoeg. Wel wijst onderzoek uit dat kleine dingen al een grote impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven. Ook zwemmen heeft een positieve invloed op de gemoedstoestand van mensen met Alzheimer. Een uurtje zwemmen kan al een positieve bijdrage leveren aan het dagelijks leven van iemand met Alzheimer.

Veilige omgeving

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Het is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, de meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer. Helaas is genezing nog niet mogelijk, wel zijn er medicijnen die de ziekte kunnen vertragen. Daarnaast zijn er therapieën om het dragelijker te maken. Een bekend voorbeeld hiervan is muziektherapie. Muziek kan bepaalde emoties oproepen en daarmee de gemoedstoestand van een patiënt positief beïnvloeden. Mensen kunnen vaak nog goed meezingen en zo allerlei andere zaken vergeten. Ook zwemmen is voor mensen met dementie een prettige ervaring. Maar voor sommige van hen is het soms lastig om naar een zwembad te gaan. Het is daarom als zwembad belangrijk om nauw samen te werken met betrokken partijen om zo een veilige omgeving te creëren en om barrières weg te nemen.

Aquamentie

Een mooi voorbeeld van een bewegingsgprogramma is Aquamentie®, een project van de Calo in Zwolle onder leiding van Patty van’t Hooft, MPMT en docent aan de Calo, Hogeschool Windesheim. Aquamentie® is een ervaringsgericht programma voor ouderen die lijden aan dementie (in verschillende stadia) met als doel om de kwaliteit van leven van deze mensen te handhaven en te bevorderen. Het is gebaseerd op een reeks van onderzoeken naar de gevolgen van dementie op het lichaam, de emoties en de cognitie, maar ook op de sociale aspecten zoals interactie. Dit wordt gecombineerd met bewegen in het water, waarbij bekende methodieken als de Hallwickmethode, Ai Chi en Watsu worden gebruikt.

Lees ook: Dit is waarom we echt meer moeten bewegen, zwemmen dus…

Positief effect

Uit verschillende systematische reviews blijkt het bewegen in water positieve effect van bewegen op cognitie. Daarnaast is er ook steeds meer onderzoek waaruit blijkt dat bewegen in warm water een positief effect heeft op het brein, alsook op andere fysieke en sensomotorische aspecten in het kader van gezonde veroudering hebben te maken met zelfcontrole van de ziekte en het verbeteren van fysieke en cognitieve functioneren. Bewegen kan hier een positieve bijdrage aan leveren en daarbij is het vergroten van het zelfvertrouwen en het opdoen van succeservaringen belangrijk.

Voor meer informatie over Aquamentie® kun je contact op nemen met Patty van’t Hooft, MPMT en docent aan de Calo, Hogeschool Windesheim.
Hellebrekers