Verplichte twee uur gym een uitdaging? Wat dacht je van zwemmen…

Gisteren heeft de Tweede Kamer besloten dat elke school minimaal twee uur gym moet geven. Bijna de helft van de kinderen beweegt te weinig, ze zitten te veel en spelen te weinig buiten. Met alle gevolgen van dien. De motorische vaardigheden nemen af en het overgewicht neemt toe en daarmee ook de kans op welvaartsziekten. Kinderen moeten meer bewegen. Te beginnen bij het basisonderwijs. En gisteren is daarin dus een grote stap gezet. De Tweede Kamer heeft besloten dat scholen minimaal twee uur gym per week moeten aanbieden. Voor sommige scholen nog een uitdaging wegens een tekort aan vakleerkrachten en accommodaties. Wat dacht je van zwemmen?

Een uitdaging

Scholen zijn al verplicht om bewegingsonderwijs te geven, maar in de wet was het nog niet vastgelegd hoeveel tijd ze daarvoor moeten inruimen. Verantwoordelijk minister Arie Slob en de scholen hadden wel afgesproken alle klassen minstens twee en liefst drie uur moeten gymmen of op een andere manier laten bewegen. Maar veel scholen hielden zich daar niet aan. En dat gaat nu veranderen. Hoewel verantwoordelijke minister Arie Slob geen uitzondering wilde maken, geen enkel vak heeft een minimum aantal uur, dacht de Tweede Kamer er toch anders over: de twee uur is verplicht. Om scholen tegemoet te komen, krijgen zij hiervoor drie jaar de tijd. Daarna geldt de urennorm en kan de onderwijsinspectie scholen hiervoor bestraffen. Scholen werpen tegen dat ze te weinig gymleraren, sporthallen of sportvelden hebben. Een groot probleem? Wat ons betreft natuurlijk niet. Het zwembad is de ideale oplossing en kan op deze manier een waardevolle bijdrage leveren.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Jeugd beweegt steeds slechter, tijd om te zwemmen

  1. Verruim het beweegaanbod
    Landelijk beleid en wetgeving geven onvoldoende richting aan sporten en bewegen op school. De kerndoelen voor sport en bewegen zijn vaak vakgericht in plaats van vakoverstijgend, zoals bij veel andere leergebieden wel het geval is. Beter is het als scholen het sporten en bewegen – in de ruimste definitie – naar eigen inzicht inrichten. Dit betekent dus dat bewegingsonderwijs zeker niet alleen bestaat uit de klassieke gymles in de gymzaal. Het bewegen in het water, wat zorgt voor een variëteit in het totale beweegaanbod, vormt daarmee een mooie aanvulling.
  2. Zet andere experts in
    Scholen vrezen een tekort aan vakleerkrachten. Waarom dan niet kijken naar hoe je andere experts een rol kunt geven in het sport- en beweegaanbod op school. Natuurlijk kan het zwembad hierbij helpen. Bewegingsonderwijs in het water wordt altijd gegeven door een vakleerkracht, een instructeur met diploma’s en ervaring. En als geen ander weten zweminstructeurs om te gaan met groepen kinderen. Daarmee creëer je dus direct een professionaliseringsslag. En wat betreft de accommodatie, die zit er meteen bij..! Niks geld steken in extra accommodaties.
  3. Werk samen
    Samen is natuurlijk altijd beter dan alleen. Om het beweegaanbod op school te versterken, kun je dan ook als school heel goed een structurele samenwerking aangaan met bijvoorbeeld sport- en beweegaanbieders. Om het handen en voeten te geven kun je denken aan beweegteams. Voor zwembaden is dit uiteraard een prima vorm om bij aan te sluiten. Om met elkaar te kijken hoe het bewegingsonderwijs bijvoorbeeld in het water kan worden vorm gegeven. Samen is er veel mogelijk. Als dit ook vanuit de scholen beter wordt gestructureerd, biedt dit zeker kansen voor zwembaden.

Dé oplossing

Het aanbieden van 2 uur gym per week kost uiteraard geld. (Even voor de goede orde, het levert ook veel op maar daar komen we straks op terug) Het gaat dan om geld voor vakleerkrachten, maar dus ook voor de gymaccommodatie omdat er hiervan te weinig zijn. Gelukkig is voor elk probleem altijd wel een oplossing. Onder lichamelijke oefening valt natuurlijk ook zwemmen! En wat blijkt, we hebben al heel veel mooie zwembaden met vakleerkrachten die heel goed een gymles in het water kunnen verzorgen. Wat ook nog eens een mooie aanvulling is op het bewegingsonderwijs. Wat levert het op: een mooie oplossing voor die zwembaden die nu dreigen te moeten sluiten. En bovenal verbetert dit natuurlijk de zwemveiligheid van onze kinderen én hun gezondheid. Ik zeg win-win-plus…


advertentie

E.B.T.C.