‘Week van de gezonde jeugd’: gezonder eten en veel zwemmen!

Het is deze week de ‘Week van de gezonde jeugd’. Bewegen en spelen is gezond voor het lijf, maar het is ook gunstig voor het brein. Tijdens de ‘Week voor de Gezonde Jeugd’ zet Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) samen met gemeenten, bedrijven, scholen en ouders een stap vooruit naar een gezonde omgeving voor de jeugd. Zodat ze gezonder gaan eten en meer gaan bewegen en fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust zijn voor de toekomst. Goed eten dus en veel gaan zwemmen!

Gezondheidsklachten

Meer aandacht voor bewegen en gezonde voeding is hard nodig, bijna 14% van de jeugd heeft overgewicht. Zo blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van CBS in samenwerking met RIVM. Jongens van 4 tot en met 11 jaar hebben vaker overgewicht, bij obesitas is dat net andersom. Van 12 tot en met 17 jaar komt zowel overgewicht als obesitas meer voor bij meisjes. Overgewicht op jeugdige leeftijd brengt risico’s met zich mee voor nu, kinderen krijgen te maken met diabetes en gewrichtsklachten, en later. Bijna 80% van de kinderen met overgewicht kampt op volwassen leeftijd nog steeds met overgewicht, met daardoor een verhoogde kans op allerlei gezondheidsproblemen zoals een te hoog cholesterol of hart- en vaatziekten. Daarnaast kan het voor psychische problemen zorgen. Dikkere kinderen worden eerder gepest, bijvoorbeeld omdat ze hebben meer moeite hebben met sporten.

Monitor

Eén op de zeven kinderen in Nederland is dus te zwaar en daar wil Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) iets aan doen. Hoe? Door te focussen op de omgeving van het kind, want het kind zelf kan er eigenlijk niks aan doen. In 2018 heeft JOGG meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren (tot en met 19 jaar) bereikt. Eind 2018 waren 136 gemeenten, ruim een derde van alle Nederlandse gemeenten, in Nederland bij JOGG aangesloten. JOGG heeft in 2018 negentien landelijke maatschappelijke partners, veertien bedrijfspartners en drie kennispartners. Om de leefomgeving van kinderen en jongeren structureel gezonder te maken is de volgende stap voor JOGG om in te zetten op de lokale implementatie en borging van de JOGG-aanpak in de aangesloten gemeenten. Dit blijkt uit de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (opgesteld door het Mulier Instituut) waar alle activiteiten, prestaties en behaalde resultaten van JOGG in 2018 staan beschreven.

Lees ook: Over gewicht en overgewicht

Team:Fit

De jeugd moet dus gezonder eten. Team:Fit zet zich in voor gezondere sportkantines en in het afgelopen jaar is met verschillende sportbonden samengewerkt. Om ook exploitanten van sporthallen en zwembaden te enthousiasmeren om aan de slag te gaan, is in 2018 de campagne ‘Team:Fit On Tour’ opgestart. Hierbij konden ook zwembaden zich nomineren om met Team:Fit aan de slag te gaan. De animo onder sporthallen en zwembaden groep bleek niet zo groot, echter JOGG ziet wel dat het het aantal zwembaden dat zich samen met JOGG inzet voor een gezonde kantine groeit. Steeds meer zwembaden bieden naast het bekende frietje ook gezonde alternatieven aan. Meer gezondere producten in het assortiment op een originele manier, de jeugd moet immers ook worden gestimuleerd om gezonder te eten. Uit gewoonte grijpen veel jongeren naar de vette hap, maar een gezonde hap kan zeker net zo lekker zijn.

Bewegen: zwemmen

Naast voeding speelt bewegen natuurlijk een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de kinderen te weinig beweegt. Kinderen zitten urenlang per dag, spelen weinig buiten en fietsen ook steeds minder naar school. Hierdoor neemt de kans op overgewicht toe, maar ook nemen de motorische vaardigheden af. De jeugd moet dus weer meer gaan bewegen. Dit blijkt ook van belang voor later. Kinderen die veel sporten op jonge leeftijd, bewegen later ook meer. Dit is dus zeker een goed pleidooi voor investeringen in sport en bewegen in het basis- en het middelbare onderwijs. Niet alleen winst voor een gezonde jeugd, maar ook een gezond leven. Belangrijk is dan wel dat kinderen het als leuk ervaren. Dat lijkt mij zeker niet ingewikkeld, welk kind vindt zwemmen nu niet leuk?
VConsyst