15 oktober ZwembadBranche Dag

Vereniging ‘Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen’ een feit

Met de oprichting van de vereniging ‘Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen’ – kort genoemd WiZZ – op 23 december vorig jaar is een eerste stap gezet naar een voor de zwembadbranche eigen belangenvereniging. De directe loskoppeling met de Recron per 1 januari 2017 is daarmee een feit. Het doel van de vereniging is het behartigen of doen behartigen van de belangen van de aangesloten werkgevers die zich met de zwemsport en de exploitatie van zwembaden en/of sportcentra bezighouden. De vereniging wil deze doelstelling bereiken door alle partijen in de zwembadbranche te betrekken bij de activiteiten van WiZZ.


CAO en Sociale Agenda
Naast het oprichten en in standhouden van een organisatie met een eigen bureau is het van belang goede contacten te onderhouden met de overheden, beleidsmakers, vakbonden en belangstellenden in de ruimste zin. Voor de leden wil de vereniging informatie, voorlichting en advies verzorgen. Uiteraard is ook het afsluiten van de CAO zwembaden per 1 juli 2017 één van de belangrijke taken van de vereniging. Met de vakbonden is in de lopende CAO zwembaden afgesproken om aandacht te geven aan de Sociale Agenda. Daarnaast zijn het in standhouden van een bedrijfspensioenfonds en een sociaalfonds pijlers die niet mogen ontbreken bij een goede werkgeversvereniging. Maar ook het participeren in landelijke instituten zoals het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, kenniscentra en vakopleidingen. Zwemmend Nederland krijgt er zo een krachtige vereniging bij om de belangen van de zwemondernemingen en sportcentra sterk te ondersteunen.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Meer informatie
Komende maanden zullen de contouren van de WiZZ meer helder worden en zal via de media, de website en andere publicaties hieraan de nodige aandacht worden besteed. Voor meer info over WIZZ kun je ook contact opnemen met Teun van Etten (voorzitter) via tvanetten@sportsl.nl, Erwin van Iersel (secretaris) via erwinvaniersel@optisport.nl en Bruno Giebels (penningmeester) via b.giebels@sfn.nl.
 


advertentie

Hellebrekers