Lokaal bedrijfsleven sponsor SRO Swim Experience

Door talloze bezuinigingsronden en met de gedachte dat ‘leren zwemmen’ primair een taak van de ouders is, zijn veel gemeenten gestopt met de financiering waardoor het schoolzwemmen van het lesprogramma is verdwenen. Zwembadexploitanten staan daarom voor een lastige opgave als zij toch kinderen willen laten zwemmen onder schooltijd. SRO heeft het antwoord: werk samen met lokale organisaties en bedrijfsleven. Een goed voorbeeld is de gemeente Leusden, scholen betreurden het verlies van het schoolzwemmen en werden meteen enthousiast toen SRO de Swim Experience voorstelde, gefinancierd door het lokale bedrijfsleven.


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.Samenwerking
Na het behalen van de Zwem-ABC diploma’s gaat het ‘echte werk’ beginnen: ervaring opdoen en altijd veilig zijn onder alle omstandigheden. Om voldoende ervaringen op te kunnen doen, beslaat het project Swim Experience een minimale periode van drie opeenvolgende schooljaren. Alle sponsoren hebben zich daarom ook voor minimaal drie jaar verbonden aan het ‘AFAS Swim Experience’, met AFAS als hoofdsponsor. Twee andere pijlers aan het project zijn de basisscholen en de gemeente. De gemeente heeft hiermee de eerste stappen richting het bedrijfsleven gezet en vanaf dag 1 waren de scholen overtuigd van de meerwaarde van de Swim Experience en stapten zij allen aan boord. Met veel enthousiasme nemen zij zelf de organisatie op de school en het vervoer voor hun rekening.

Zwemavontuur
De kinderen leren zo op een leuke en uitdagende manier om te gaan met alle verschillende situaties die zich in of rondom het water kunnen voordoen. Per periode is er een nieuw thema met een nieuw zwemavontuur. De thema’s worden per groep aangepast. De moeilijkheidsgraad wordt per leerjaar verhoogd. Elk Swim Experience jaar wordt afgesloten met een Waterpaspoort. Hiermee levert zwembad Octopus samen met het lokale bedrijfsleven en de basisscholen een belangrijke bijdrage aan het uitbouwen van de zwemvaardigheid van jonge kinderen, aan het veilig deelnemen aan waterrecreatie én aan de doorstroom naar de zwemvereniging.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemarie Jongedijk-Gerritsen van SRO AJongedijk-Gerritsen@SRO.NL


advertentie

XS2 voor Zwembaden