15 oktober ZwembadBranche Dag

Stimuleringsbudget Grenzeloos Actief maakt ook zwemmen met een beperking mogelijk

Sport en bewegen is niet alleen leuk om te doen, het heeft ook een positieve invloed op de gezondheid, het is goed voor het zelfvertrouwen en sociale contacten. Voor mensen met een beperking is het nog niet vanzelfsprekend om dichtbij passend sport- en beweegaanbod te vinden. Zo is het aanbod in de buurt niet altijd toegankelijk, faciliteiten en materialen ontbreken of er is geen vervoer.

Passend sport- en beweegaanbod

Van de 1,6 miljoen mensen met een lichamelijke beperking en 142.000 mensen met een verstandelijke beperking, sport 34% wekelijks. Voor mensen zonder beperking is dat 58%. Het sport- en beweegbeleid Grenzeloos actief is opgezet om de sportdeelname van mensen met een beperking te stimuleren. Het is bedoeld om een landelijk dekkende structuur en passend sport- en beweegaanbod te creëren, waarbij iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen. Hierbij is samenwerking tussen lokale en regionale partijen van groot belang. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) maakt daarom tot en met 2018 6,6 miljoen euro vrij voor de uitvoering van Grenzeloos actief. Hiervan is 2 miljoen bestemd voor het vervoer van en naar sportaccommodaties.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: ‘Gewoon’ een uurtje zwemmen wordt heel bijzonder

Financieel steuntje

Een gedeelte van dit geld is beschikbaar voor een stimuleringsbudget voor het (op maat) verbeteren van sport- en beweegaanbod binnen de regio’s. Sport- en beweegaanbieders die dus aan de slag willen met het ontwikkelen van sportactiviteiten voor mensen met een beperking kunnen hiermee een financieel steuntje in de rug krijgen. Het stimuleringsbudget van Grenzeloos actief is een bijdrage voor ondersteuning en activiteiten van sport- en beweegaanbieders binnen een regio met als doel het uitbreiden en versterken van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking. Iedere sportaanbieder kan aanspraak maken op maximaal 950 euro.

Aanvragen sportstimuleringsbudget

Wil je meer weten? Je kunt meer informatie over de procedure voor de aanvraag en het aanvraagformulier downloaden via www.grenzeloos-actief.nl. Het stimuleringsbudget dat beschikbaar is voor het uitbreiden en versterken van sport- en beweegaanbod wordt uitgekeerd via NOC*NSF en bedraagt maximaal € 950 (inclusief btw) per sport- en beweegaanbieder. Let op: bij de aanvraag is altijd instemming van de contactpersonen van sportbonden en/of van regiocoaches/ provinciaal consulenten nodig.

Grenzeloos actief is een samenwerking tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de krachten met NOC*NSF, MEE Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten, RIVM, Sportkracht 12 en Kenniscentrum Sport.

       


advertentie

VDH Watertechnology