23 april ZwembadBranche Dag Belgie

We worden ouder en blijven langer gezond: nog meer tijd om te zwemmen

Al geruime tijd wordt er gesproken over de vergrijzing, het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Het geboortecijfer daalt en de gemiddelde leeftijd neemt toe en dus neemt ook de groep ‘ouderen’ toe. Volgens de jongste cijfers van het CBS stijgt de gemiddelde levensverwachting van een 65 jarige naar 20,5 jaar in 2023, zo las ik laatst in een blog op Pretwerk over de bejaardenboom. 65-jarigen hebben langer te leven, het verschil met 1956 (het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) werd aangenomen) is zelfs 5 jaar. Dit komt vooral door vooruitgang in de medische kennis en technologie en betere hygiëne, voeding en leefomstandigheden. Maar we worden niet alleen ouder, ook gezonder en welvarender en dat biedt nieuwe kansen voor de zwembranche.

Gezondheidswinst

De stijging van de levensverwachting is een uitdrukking van het feit dat steeds meer ouderen nog lang na hun 65e leven. Op grond van de sterftekansen in 1950 haalde de helft van degenen die in dat jaar 65 waren hun 80e levensjaar. De helft van de 65-jarigen in 2016 zal 86 worden, op basis van de huidige sterftekansen. In 1950 was de kans om 90 te worden 9 procent, nu is dat 31 procent. Naast het feit dat 65-jarigen ouder worden, neemt ook de levensverwachting in goed ervaren gezondheid toe. Vooral mannen hebben de afgelopen twee decennia gezondheidswinst geboekt. Gemiddeld kregen zij er drie gezonde jaren bij, terwijl voor vrouwen het aantal gezonde jaren toenam met twee jaar. Wel leven 65-plussers minder lang zonder een langdurige aandoening. Dit komt door betere screeningsprogramma’s en beter onderzoek waardoor mensen eerder een diagnose krijgen, maar ook door verbeterde behandelmethodes. De chronische zieke 65-plussers hebben het vaakst te maken met een te hoge bloeddruk en gewrichtsslijtage.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Ouderen moeten meer bewegen: zwemmen is gezond!

Geld en tijd

Wat betekent dit voor onze maatschappij? De 65-plussers hebben een grotere mate van vrijheid als het gaat om de invulling van hun vrije tijd. Alhoewel de pensioenleeftijd ook langzaam omhoog wordt bijgesteld, in november 2016 heeft de overheid besloten dat de AOW-leeftijd in 2022 verhoogd wordt naar 67 jaar en 3 maanden, blijft de flexibiliteit een groot pluspunt. Daarnaast neemt het inkomen toe onder 65-plussers en groeit het besef dat bewegen belangrijk is voor een goede gezondheid. Dit alles maakt deze doelgroep tot een interessante doelgroep voor de zwembranche. Bij uitstek is zwemmen geschikt voor ouderen, het is immers niet blessuregevoelig en zeer geschikt voor mensen met gewrichtsklachten. Zeker voor mensen op oudere leeftijd die steeds vaker te maken krijgen met gewrichtsslijtage zijn dit belangrijke pluspunten.

Met dank aan: Pretwerk en CBS